Publicerad: 2014-05-07 10:14 | Uppdaterad: 2021-08-04 17:04

KI-professorer nya medlemmar i EMBO

European Molecular Biology Organization, EMBO, meddelade den 7 maj att 106 framstående forskare inom livsvetenskaperna nyligen valts in som medlemmar i organisationen.

Professor Sten Grillner och professor Ole Kiehn, båda vid institutionen för neurovetenskap, samt professor Per-Olof Berggren, vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, finns bland de nya EMBO-medlemmarna.

I samband med sitt 50-årsjubileum har EMBO bestämt sig för att utöka spännvidden bland sina medlemmar för att uppmärksamma de framsteg som gjorts inom neurovetenskap samt ekologi och evolutionsforskning. 50 av de nya medlemmarna för år 2014 är forskare som har bidragit på ett exceptionellt sätt till dessa forskningsområden.

Här är namnen på alla nya medlemmar i EMBO.