Publicerad: 2022-12-14 09:27 | Uppdaterad: 2022-12-14 09:27

KI och UU lanserar föreläsningsserie om precisionsmedicin för personal inom hälso- och sjukvården

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Karolinska Institutet och Uppsala universitet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm. Målsättningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin hos personalen och bidra till att framstegen inom området kommer fler patienter till godo.

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, säkrare diagnostik, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil eller andra biomarkörer. Att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid.

– För att precisionsmedicin ska kunna användas brett inom sjukvården och även användas preventivt behöver fler ta del av den kunskap vi har idag. När sjukvården och forskningen samarbetar kan nya metoder för att behandla och förebygga sjukdomar bli tillgängliga för fler patienter. Detta utbildningsprogram bidrar till att sprida denna kunskap, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Dialoger pågår nu inom flera områden på Karolinska Universitetssjukhuset utöver sällsynta sjukdomar och cancer, exempelvis inom immunologi, njursjukdomar och neurologi för att införa precisionsmedicinska arbetssätt.

Från vänster: Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset
Från vänster: Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gabriella Moussa Espinola

– Nu införs precisionsmedicin i den kliniska sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset liksom på andra sjukhus. För att Sverige ska ligga i framkant och för att de nya metoderna ska komma så många patienter till del som möjligt är det viktigt att erbjuda utbildningar som hela tiden fångar kunskapsfronten. För detta krävs ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.  

Utbildningen, ”Introduktion till precisionsmedicin”, har kommit till med stöd från Vinnova och är helt webbaserad, kostnadsfri och består av inspelade korta föreläsningar med några av de främsta experterna inom området från Karolinska Institutet och Uppsala universitet.   

Jan-Olov Höög
Jan-Olov Höög, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet

–  Precisionsmedicin är ett viktigt led i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Framstegen inom området går väldigt fort och vi vill bidra till att öka förståelsen om precisionsmedicin brett med ett fokus på verksamma hälso- och sjukvården,  säger Jan-Olov Höög, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet och projektledare för föreläsningsserien.

Det unika med utbildningen är att den paketerar det senaste kunskapsläget och forskningen på ett enkelt och tillgängligt sätt. Kursdeltagaren kan gå den i sin egen takt och kan välja att ta del av föreläsningarna själv eller tillsammans med sina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt.

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom sjukhusvården men är även relevant för all personal inom vården eller för de som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.