Publicerad: 2023-11-20 13:46 | Uppdaterad: 2023-11-30 10:14

KI och Handelshögskolan ska utbilda i hälsodiplomati

Bild på kvinna som vaccineras.
Bild på kvinna som vaccineras. Foto: Rawpixel.

Global hälsa har blivit en alltmer komplex fråga, från pandemier och klimatförändringar till krig, migration och psykisk ohälsa. Dessa utmaningar kan bemötas med kunskap och erfarenhet inom diplomati för global hälsa. Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet ska nu bidra till att rusta nästa generations ledare inom global hälsa för att kunna navigera olika politiska miljöer och driva förändring.

– Den nuvarande situationen är dyster men ser man tillbaka och lär av hur tidigare utmaningar har hanterats så finns det hopp. En uttalad politisk vilja och passionerade ledare som driver på för positiv förändring har gjort skillnad. Erfarenheter från de senaste decennierna visar hur framgångsrik global hälsodiplomati och ledarskap kan rädda liv, säger Anders Nordström, anknuten till KI och Handelshögskolan, och tidigare ambassadör för global hälsa.

Tillsammans lanserar nu Handelshögskolan i Stockholm och KI ett program: International Politics, Leadership and Diplomacy for Health. Programmet startar 2024 och syftar till att stötta framtida ledare, med hjälp av experter inom internationell politik och global hälsa. 

Bill och Melinda Gates-stiftelsen, Open Philanthropy och Beijerstiftelsen har bidragit med finansiellt stöd till programmet.

– Jag är väldigt glad att Handelshögskolan och KI med förenade krafter kan erbjuda ett program i hälsodiplomati. Tanken är att förse våra kollegor ute i världen med nödvändiga kunskaper för att kunna navigera komplexa politiska sammanhang och driva på för positiv förändring, säger Tobias Alfvén, professor i global hälsa vid KI.

Inom projektet ska en kartläggning göras av befintlig kunskap och utvecklingsmöjligheter med målet att underlätta för globala nätverk att hantera hälsokriser. Målet är att bygga ett långsiktigt och stabilt nätverk för praktiker och institutioner inom hälsodiplomati.

Som en del av programförberedelserna bjuds världsledande experter inom diplomati och global hälsa till en konferens som äger rum på Tändstickspalatset i Stockholm, Sverige, den 20–21 november 2023.