Publicerad: 2024-03-20 14:49 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:14

KI inför digitala examensbevis från 1 april

En student sitter med sin dator i knät och surfar på KI:s webb.
Student med dator Foto: Liza Simonsson

Den 1 april 2024 övergår KI till digital examen. Det innebär att alla examensbevis som utfärdas efter 1 april kommer att vara digitala och inte längre skrivas ut på papper och skickas med post.

Digital examen kommer att införas för alla examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vinsterna med digitala examensbevis är flera menar Victoria Rosander, enhetschef för antagning, examen och disputation.

– Den digitala hanteringen effektiviserar handläggningen, vilket innebär att studenterna får sina examensbevis snabbare. Detta är särskilt positivt för de studenter som ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Risken för förfalskningar av examensbevis minimeras också, såväl som risken för borttappade eller försvunna examensbevis. Det kommer också bli lättare för våra studenter att dela sin examen med till exempel arbetsgivare, säger Victoria Rosander. 

Vad innebär det för mig som student och doktorand?

Du ansöker om examen via Ladok för studenter precis som tidigare. När din examen har utfärdats hämtar du examensbeviset genom att logga in i Ladok för studenter.

Är du alumn ansöker du om examen via Ladok för alumner.


För dig som inte har ett svenskt personnummer och inte längre kan logga in i Ladok för studenter kan processen se något annorlunda ut.

Ansökan om examensbevis

Bakgrund till införandet

Ladokkonsortiet har på uppdrag av Sveriges lärosäten tagit fram ett systemstöd för digital examen med syfte att stödja utförandet och skapa enhetlighet mellan universiteten. Under våren inför 37 av 40 svenska lärosäten digital examen. KI:s rektor fattade beslut i ärendet den 9 januari och införandet gället från 1 april.

Kontakt