Publicerad: 2018-06-05 10:49 | Uppdaterad: 2018-06-05 16:22

KI-forskaren Ulf Hedin får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2018

Professor Ulf Hedin och hans medsökande Ljubica Matic

Ulf Hedin, professor i experimentell kärlkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för 2018. Anslaget uppgår till 15 miljoner kronor och delas ut av Prins Daniel vid en ceremoni i Uppsala den 5 juni 2018.

Åderförkalkning i hjärnans- och hjärtats kärl utvecklas under många år utan att ge några besvär – men om åderförkalkningen blir instabil och brister bildas blodproppar som kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt. I det projekt som tilldelas Stora forskningsanslaget 2018 arbetar Ulf Hedin och hans forskargrupp med att utveckla metoder som kan identifiera instabil åderförkalkning. Förhoppningen är att på sikt även ta fram läkemedel som kan förhindra förloppet.

Fakta: Om åderförkalkning (Källa: Ulf Hedin)
- Åderförkalkning uppstår ofta redan i 20–30-årsåldern och utvecklas därefter i varierande hastighet. De flesta med åderförkalkning har inga besvär eller symptom.
- Om åderförkalkningen orsakar en förträngning i blodkärlet kan det minskade blodflödet påverka hjärtats förmåga att arbeta, så kallad kärlkramp.
- Ibland blir förträngningen inflammerad och brister, varvid en blodpropp bildas. Det kallas för instabil åderförkalkning.
- Om blodproppen täpper till kranskärlet i hjärtat kan det leda till en hjärtinfarkt.
- Om blodproppen täpper till något av hjärnans kärl kan det leda till en ischemisk stroke.