Publicerad: 2018-10-05 11:31 | Uppdaterad: 2018-10-05 14:12

KI-forskaren Anna Smed Sörensen får Prins Daniels forskningsanslag

Anna Smed Sörensen, docent vid Karolinska Institutet, tilldelas Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare 2018. Hon får därmed sex miljoner kronor fördelat över tre år till sin forskning om lungsjukdomen sarkoidos.

– Jag är jätteglad! Det här är ett erkännande av vår forskning. Eftersom det är ett stort anslag kan vi nu expandera och våga vara mer långsiktiga och djärva i forskningen, säger Anna Smed Sörensen, docent vid institutionen för medicin i Solna.

Anna Smed Sörensen är 2018 års mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Anslaget är på sex miljoner kronor fördelat över tre år och delas ut till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Hennes forskning handlar om den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos, som karaktäriseras av inflammatoriska härdar kallade granulom. Sarkoidos drabbar oftast lungorna men kan också angripa andra organ, som lymfkörtlar, hjärta, hud och det centrala nervsystemet. Vad som orsakar sjukdomen vet man inte. I Sverige diagnosticeras årligen ungefär 1 200 personer. De flesta tillfrisknar spontant inom ett par år, medan andra utvecklar kronisk sjukdom eller sjukdom som successivt förvärras och behöver i ovanliga fall genomgå organtransplantation. Varje år avlider ett trettiotal personer av sjukdomen i Sverige.

Med sin forskning vill Anna Smed Sörensen bidra till större kunskap om de immunceller som aktiveras i början av sjukdomsprocessen.

– Genom att studera och beskriva patienternas tidiga immunförsvar i detalj hoppas vi att bättre kunna förutspå vilka patienter som riskerar att bli allvarligt sjuka. Vi vill hitta markörer eller mönster för att kunna förutsäga vilka patienter det är, så att de kan få mer effektiv behandling eller tätare kontroller. Idag har vi svårt att tidig skilja ut dem, säger Anna Smed Sörensen.

Sarkoidos behandlas med läkemedel som dämpar immunsystemet generellt. Genom att förstå mer om hur sjukdomen fungerar hoppas Anna Smed Sörensen också kunna hitta möjliga måltavlor för utveckling av mer sarkoidos-specifika läkemedel.