Publicerad: 2016-07-11 14:04 | Uppdaterad: 2016-07-25 11:07

KI-forskare presenterar nya rön om neuroblastom

Marie Arsenian-Henriksson/Diogo RibeiroI tidskriften Cell Reports presenterar forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med internationella kollegor, nya rön om barntumören neuroblastom. Neuroblastom är en nervcellscancer som drabbar små barn och som utgår från det perifera nervsystemet utefter ryggraden och vid binjurarna.

- I vissa högrisk-tumörer är MYCN-genen aktiverad och kan finnas upp till 100 kopior i en enda cell, säger Marie Arsenian Henriksson, professor vid KI och den forskare som lett studien i en kommentar till publiceringen.

Forskarteamet har funnit att kortisolreceptorn, en hormonreceptor som finns cellkärnan, stängs ned av ett visst sk mikroRNA-kluster, miR 17-92, som i sin tur aktiveras av MYCN-proteinet. De har sedan studerat effekterna av att kombinera avstängning av MYCN följt av aktivering av kortisolreceptorn och funnit att denna behandling resulterar i nervcellsutmognad och i en minskad tumörväxt hos möss. Resultaten kan ha betydelse för behandling av neuroblastom-patienter. En möjlighet är att dexametason eller steroidhormoner skulle kunna användas för terapi av patienter som har höga nivåer av kortisolreceptorn.

Marie Arsenian-Henriksson- Vår studie visar även att celler från högriskspatienter med höga nivåer av MYCN svarar med utmognad när cellerna behandlas med en kombination av MYCN-hämmare som dels leder till avstängning av MYCN och samtidigt till uppreglering av kortisolreceptorn och cellerna kan därför mogna ut till nervceller vid kombinationsbehandling, säger Marie Arsenian Henriksson.

- Vi hoppas att denna nya kombinationsbehandling snart kommer att ingå i kliniska prövningar på neuroblastompatienter, avslutar Diogo Ribeiro.

Publikation

Regulation of Nuclear Hormone Receptors by MYCN-Driven miRNAs Impacts Neural Differentiation and Survival in Neuroblastoma Patients

Diogo Ribeiro, Marcus D. R. Klarqvist, Ulrica K. Westermark, Ganna Oliynyk, Johanna Dzieran, Anna Kock, Carolina Savatier Banares, Falk Hertwig, John Inge Johnsen, Matthias Fischer, Per Kogner, Jakob Lovén och Marie Arsenian Henriksson

Cell Reports,first published online: 7 July 2016 doi:10.1016/j.celrep.2016.06.052