Publicerad: 2015-12-22 13:25 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:25

KI-forskare får medel från AFA Försäkring

AFA Försäkring har beviljat 19 miljoner kronor i anslag till elva nya forsknings– och utvecklingsprojekt varav fyra är projekt vid Karolinska Institutet. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Ellenor Mittendorfer-Rutz vid institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för försäkringsmedicin, får 3,9 miljoner kronor för att undersöka om depression och ångest hos människor med ryggsmärta påverkar vad som senare händer med arbetsförmågan, speciellt efter en ryggoperation.

Anna Dahlgren vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4,2 miljoner kronor för att erbjuda nyutexaminerade sjuksköterskor utbildning och information om sömn och oregelbundna arbetstider, strategier för att hantera av sömn baserat på KBT och effekterna på sömn utifrån olika arbetstidsscheman. Resultaten ska de mäta genom deltagarnas egna skattningar och med sömnklocka, stresshormon och kognitiva tester.

Kerem Yazar vid Institutet för miljömedicin får 744 000 kronor för att undersöka om produkter som man sköljer av, som tvål och schampo, kan innebära en större risk för kontaktallergi och arbetsrelaterad hudsjukdom än man tidigare trott. Exempel på utsatta yrkesgrupper finns inom vård och omsorg, livsmedelsindustri och restaurang, lokalvårdare och frisörer. Forskarna genomför en studie med användartest och resultatet förväntas bidra till säkrare riskbedömning och bättre rutiner på arbetsplatserna.

Mikael Forsman vid Institutet för miljömedicin får 3,6 miljoner kronor för att kartlägga arbetsbelastningen och sambandet med hälsa i hemtjänsten, och identifiera hälsriskfaktorer. Forskarna genomför studien genom enkät, hälsoundersökningar, belastning-mätningar och intervjuer. Syftet är att tillsammans med branschen och berörda myndigheter utveckla riktlinjer för hur man kan organisera hemtjänsten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer på AFA Försäkrings webbplats.