Publicerad: 2016-12-14 10:50 | Uppdaterad: 2021-12-14 17:11

KI-forskare får finansiering utifrån toppbedömning av ERC

Vicent Pelechano
Vicent Pelechano Foto: Magnus Bergström

Vicente Pelechano Garcia, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, är en av två forskare som i år tilldelas Swedish Foundations’ Starting Grant. Anslagsformen är ett samarbete mellan fem privata forskningsstiftelser och ges till unga forskningsledare som fått toppbetyg och gått vidare till intervju med sin ansökan om ERC Starting Grant, men till slut inte nådde ända fram.

Som mottagare av detta svenska startanslag garanteras Vicente Pelechano Garcia cirka 1,5 miljoner euro i fem år, under förutsättning att han varje år fortsätter söka medel från Europeiska forskningsrådet (ERC). För den händelse ERC beviljar anslag avslutas den svenska finansieringen.

De fem stiftelser som står bakom satsningen är: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. I sin bedömning av aktuella forskningsprojekt utgår stiftelserna helt från den utvärdering som gjorts av ERC.

Forskningsansökningarna till ERC ”hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på alla dem som kommer vidare till intervju är utomordentligt hög. Sakkunnigbedömningen är av högsta klass. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen. Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning”, skriver stiftelserna i ett gemensamt pressmeddelande.

Den andra forskare som i år får Swedish Foundations’ Starting Grant är Cristian Bellodi vid Lunds universitet. Nyligen utnämndes Vicente Pelechano Garcia också till Wallenberg Academy Fellow.