Publicerad: 2015-12-17 07:37 | Uppdaterad: 2015-12-17 08:22

ERC-granskade forskare får andra chans

Att få toppbetyg i den tuffa konkurrensen kring ERC Starting Grant är inte alltid tillräckligt för att få pengar. Nu får de som blev utan anslag i år en ny chans.

När Europeiska forskningsrådet (ERC) varje år utlyser Starting Grant för forskare i början av sin karriär är konkurrensen om de eftertraktade anslagen mycket hård. Kvaliteten på forskarna som kommer vidare till intervju är omvittnat hög. Efter grundlig granskning av peer-review-paneler får de sökande A eller B i betyg. I år fick 18 svenska forskare toppbetyget A. Men pengarna räcker inte till alla och därför blev sju stycken forskare utan finansiering trots att de fått högsta betyg. Det är dessa sju, varav en KI-forskare, som har chansen nu.

– Vi vill finansiera väldigt duktiga forskare långsiktigt. De här forskarna har redan satt ihop väldigt bra ansökningar och fått högsta betyg i ett europeiskt perspektiv, så det vore dumt att inte finansiera dem, säger Åsa Jansson, forskningssekreterare på Ragnar Söderbergs stiftelse.

Svenska stiftelser bakom initiativet

För första gången går nu fyra icke-statliga stiftelser ihop i ett gemensamt initiativ för att bidra till att svenska forskare kan behålla tempot och nivån på sin forskargrupp i väntan på ERC-medel. Tanken är att visa på möjligheterna för skickliga unga forskare och att uppmuntra fler att satsa på sina forskningsidéer. Idén är enkel. Ansökningarna kommer inte att gå genom ytterligare granskning, utan stiftelserna drar nytta av ERC:s noggranna och välrenommerade process. Vilka som får finansiering baseras på stadgarna för de respektive stiftelserna som ingår i samarbetet.

De som beviljas medel får den summa som de sökt från ERC, upp till 1,5 miljoner euro. Villkoret är att forskarna fortsätter att söka pengar från ERC. De forskare som har fått högsta omdöme har goda chanser att få anslag i kommande utlysningar och bidragen från de svenska finansiärerna ska ses som ett steg på vägen mot ERC-finansiering.

– Frågan är egentligen inte varför vi gör det här, utan snarare varför ingen har gjort det förut, säger Åsa Jansson, forskningssekreterare på Ragnar Söderbergs stiftelse.

Bakom den nya utlysningen Swedish Foundations' Starting Grant står Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Text: Karin Söderlund Leifler