Publicerad: 2018-09-07 08:29 | Uppdaterad: 2018-09-10 13:13

Kejsarsnitt, för tidig födelse och födoämnesallergi - ny artikel i Journal of Allergy and Clinical Immunology

I en studie som publiceras idag i Journal of Allergy and Clinical Immunology, har forskare från Örebro Universitet och Karolinska Institutet noterat en länk mellan graviditets- och förlossningsfaktorer och risk för födoämnesallergi hos barnet. Forskningen var möjlig genom att forskarna länkade medicinska födelseregistret och patientregistret för alla barn födda i Sverige 2001-12 (n=1.09 miljoner barn). Detta är den första riktigt stora befolkningsbaserade studien om tidiga miljöfaktorer och födoämnesallergi.

-Födoämnesallergi verkar bli vanligare och vanligare i Sverige och detta beror troligen på miljöfaktorer, säger Professor Jonas F Ludvigsson, sisteförfattare till studien och professor vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

-Trots ökningen av födoämnesallergi vet vi relativt litet kring sjukdomens riskfaktorer. Samtidigt har forskning inom andra allergiska/immunologiska sjukdomar visat att framförallt kejsarsnitt kan utgöra en riskfaktor.

Under studieperioden (vissa barn följdes upp till 13 års ålder), fick mer än 26 000 barn diagnosen födoämnesallergi. Födoämnesallergi var vanligare bland barn som föddes genom kejsarsnitt (+21%) och bland barn som var stora för tiden (”large for gestational age”) eller som mådde dåligt vid förlossningen (låg Apgar score). Intressant nog var födoämnesallergi mindre vanligt bland barn som föddes mycket för tidigt (före graviditetsvecka 32).

-Flera studier har tidigare visat att kejsarsnitt kan påverka tarmfloran och immunförsvarets utveckling hos det nyfödda barnet. Vi tror att detta är nyckeln till den ökade risken för födoämnesallergi hos de här barnen, säger Ludvigsson.

-Särskilt intressant är dock den lägre risken hos de mycket för tidigt födda barnen. Det här är barn som följs noggrant av barnläkare även efter att de lämnat nyföddhetsavdelningen och då torde en födoämnesallergi upptäckas hos de barn med sådan allergi. Istället hade de en lägre risk! Vi tror att det kan bero på att man introducerar mat till mycket för tidigt födda barn på ett annat sätt än hos andra barn, eller att faktorer som har med nyföddhetsvård kan vara skyddande mot födoämnesallergi.

Andel nyfödda som utvecklar födoämnesallergi

Kontaktperson

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se

Mobil-tfn: 0730-296318

Länk till publikationen:

Niki Mitselou, Jenny Hallberg, Olof Stephansson, Catarina Almqvist, Erik Melén and Jonas F Ludvigsson. Caesarean delivery, preterm birth and risk of food allergy – Nationwide Swedish cohort study of over 1 million children. Journal of Allergy and Clinical Immunology., 2018 (ePub Sept 10).