Publicerad: 2019-12-02 11:00 | Uppdaterad: 2019-12-02 13:37

KBT-behandling via internet lovande vid fibromyalgi

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en internetbaserad KBT-behandling för det svårbehandlade smärtsyndromet fibromyalgi. I sin doktorsavhandling visar Maria Hedman-Lagerlöf att patienter som får behandlingen upplever mindre symtom och bättre livskvalitet.

Maria Hedman-Lagerlöf
Maria Hedman-Lagerlöf. Foto: Andreas Beronius

– Många läkare är frustrerade och vet inte riktigt vad de ska göra när de träffar en patient med fibromyalgi eftersom det i nuläget inte finns någon effektiv behandling, men här ser vi en möjlig ljusning, säger Maria Hedman-Lagerlöf, legitimerad psykolog och forskarstuderande vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, ett långvarigt smärtsyndrom som ofta orsakar stort lidande för patienten med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Många lider även av sömnproblem, minnes- och koncentrationssvårigheter, mag-tarmproblem, huvudvärk, depression och ångest. Det är fortfarande oklart vad som orsakar fibromyalgi.

Övar sig att stanna kvar i smärtan

Maria Hedman-Lagerlöf har i sin avhandling studerat internetbaserad kognitiv beteendeterapi för fibromyalgi som hon utvecklat tillsammans med andra forskare vid Karolinska Institutet. Behandlingen går ut på att motverka hjärnans inlärt överdrivna uppmärksamhet mot kroppen. Patienterna utmanas att göra sådant som de undviker att göra på grund av sin fibromyalgi och öva sig i att stanna kvar i upplevelsen av smärta och obehag, utan att distrahera sig.

– Successivt lär sig hjärnan att de här obehagliga signalerna inte är farliga och slutar därmed att tolka dem som viktiga. När man blir mindre upptagen av smärtsignalerna känner man sig inte lika hindrad av dem. I många fall leder detta till att smärta och andra symtom minskar, förklarar Maria Hedman-Lagerlöf.

I en av studierna i avhandlingen lottades personer med fibromyalgi till att antingen få internet-KBT eller att stå på väntelista. Efter tio veckors behandling hade deltagarna i behandlingsgruppen avsevärt mindre symtom och kände sig mindre hindrade av sin fibromyalgi jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. De upplevde också en förbättrad funktionsnivå och livskvalitet med mindre trötthet, ångest och depression.

Kostnadseffektiv behandling

En hälsoekonomisk analys visade att behandlingen är kostnadseffektiv, vilket delvis beror på att den ges via internet. Utöver minskade symtom och besvär minskade även sjukvårdskonsumtionen i behandlingsgruppen, vilket innebär kostnadsbesparingar för samhället.

– Nästa steg är att jämföra vår behandling med annan psykologisk behandling. Om den visar sig vara mer effektiv skulle den ganska snart kunna implementeras i vården och komma många patienter till nytta, säger Maria Hedman-Lagerlöf.

Studierna i avhandlingen har finansierats med hjälp av anslag från stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet, Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Den 6 december 2019 försvarar Maria Hedman-Lagerlöf sin avhandling ”Getting close with discomfort: exposure therapy for fibromyalgia” vid Karolinska Institutet.

FAKTA: Internetbaserad KBT

KBT har i en mängd studier visat sig effektivt vid flera olika kroppsliga problem, bland annat tinnitus, IBS och kronisk smärta. Ett problem är att det finns för få utbildade KBT-psykologer, framför allt i glesbygden, vilket gör att de flesta patienter inte får tillgång till behandlingen. Ett sätt att lösa detta kan vara att ge behandlingen via internet. Då får patienterna tillgång till samma behandling som i vanlig KBT, men via en säker internetplattform. Patienten har under hela behandlingen kontakt med en psykolog via ett meddelandesystem. Under senare år har flera studier visat att internet-KBT är lika effektivt som traditionell KBT vid en rad olika kroppsliga och psykologiska problem.