Publicerad: 2020-10-20 10:19 | Uppdaterad: 2020-10-20 18:03

KAW donerar 3.7 miljarder till life science-forskning

Grafik av nätverk
Foto: Adobe Stock

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) lanserar en ny forskningssatsning och donerar 3,1 miljarder kronor under tolv år för att stödja datadriven life science samt 600 miljoner kronor för att förlänga det befintliga stödet till SciLifeLab och Wallenberg centrum för molekylär medicin. Många nya forskartjänster kommer att inrättas.

Satsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Alla dessa områden är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande men även för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Långsiktig satsning

– Det är en massiv, långsiktig satsning med målsättning att Sverige ska hålla sig bland de världsledande nationerna inom life science-området och på så vis bidra till ett bättre liv för såväl människor, djur och natur, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

Life science-satsningen består av två delar, där den ena delen är en helt ny nationell satsning på datadriven life science med 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen är en förlängning med 600 miljoner av nuvarande stöd till SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur som startades av de fyra värduniversiteten Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt till WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet.

Växer exponentiellt

Mängden och komplexiteten i life science-data växer exponentiellt på grund av framsteg inom forskningsområden som genomik, proteomik, metagenomik, metabolomik och banbrytande ny bildteknik. Samtidigt kommer framsteg inom beräkning och AI att erbjuda nya möjligheter att analysera och bearbeta sådan data.

– Som en del av sin tioårsplan har SciLifeLab lyft fram datadriven life science som ett viktigt strategiskt initiativ. Det är oerhört positivt att KAW nu är villiga att ge omfattande stöd till denna nationella insats. Vi tror att detta kommer att vara avgörande för Sveriges förmåga att fortsätta ligga i framkant inom life science, kommenterar Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab och professor i precisionsmedicin vid Karolinska Institutet.

Datadriven forskning inom fyra områden är prioriterade i satsningen: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning och infektionsbiologi.

Många nya forskartjänster

Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster. Dessutom kommer en ny tjänsteform, industripostdoktorer, att inrättas som ger 45 nydisputerade forskare möjlighet att kombinera forskning inom akademi och näringsliv.

Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med WCMM samt de svenska forskningsuniversiteten.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under många år beviljat anslag inom life science-området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science-nation. Under åren 2015-2032 kommer Stiftelsen totalt att ha avsatt drygt 6,2 miljarder kronor till området.