Publicerad: 2023-10-17 13:17 | Uppdaterad: 2023-10-30 10:38

Karolinska Institutet stärker samarbetet med Charité

Joachim Spranger, dekan vid Charité, Annika Östman Wernerson, rektor för Karolinska Institutet, Heyo K. Kroemer, vd för Charité and Björn Zoëga, direktör för Karolinska Universitetssjukhuset.
Joachim Spranger, dekan vid Charité, Annika Östman Wernerson, rektor för Karolinska Institutet, Heyo K. Kroemer, vd för Charité och Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Artur Krutsch, Charité.

KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset undertecknat en avsiktsförklaring med Charité - Universitätsmedizin Berlin, ett av Europas största och ledande universitetssjukhus och medicinskt inriktade universitet. I och med undertecknandet intensifieras samarbetet mellan parterna.

Avtalet - ett så kallat Memorandum of Understanding (MoU) - signerades den 17 oktober under World Health Summit som Charité är säte för och som varje år samlar forskare inom global hälsa från hela världen.

Avsiktsförklaringen handlar framför allt om att öka utbytet av kunskap, kompetens, studenter och medarbetare mellan Berlin och Stockholm. Den ska även underlätta för gemensamma strategier för framtidens hälso- och sjukvård inom till exempel precisionsmedicin, inklusive kliniska prövningar med särskilt fokus på cell- och genterapi.

Charité och KI samarbetar redan idag inom ett antal forskningsområden, och har länge haft studentutbyte inom läkarprogrammet. Ett exempel på pågående samarbete är EU:s TEF-Health-projekt, som utvärderar innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI) och robotteknik för hälso- och sjukvården.

Avtalet syftar också till att ytterligare integrera forskning, undervisning och patientvård. Till exempel genom att dela bästa praxis för forskning och universitetsstyrning.

– Genom att vi formaliserar vårt samarbete med Charité får vi en kontinuerlig interaktion med kollegor i Berlin. Viljan som uttrycks från Charité, Karolinska Universitetssjukhuset och KI om att samla vår expertis och resurser för det gemensamma målet om att förbättra människors hälsa, stärker alla parter, säger Annika Östman Wernerson, KI:s rektor.

– Charité har värdefull erfarenhet och kompetens från policyarbete på EU-nivå, vilket vi från KI:s sida är mycket intresserade av. Ambitionen är att stärka KI:s position inom EU, både för att ta del av de möjligheter till forskningsfinansiering som finns, samt för att arbeta policypåverkande, säger Annika Östman Wernerson.

Om Charité

Charité - Universitätsmedizin Berlin är ett av de största universitetssjukhusen i Europa och den gemensamma medicinska fakulteten för två universitet: Freie Universität Berlin och Humboldt-Universität zu Berlin. Charité sträcker sig över fyra campus och är internationellt erkänt som en förebild inom undervisning och lärande.