Publicerad: 2019-08-28 12:53 | Uppdaterad: 2019-08-29 15:37

Karolinska Institutet ökar i anseendeundersökning

Karolinska Institutet vänder uppåt igen efter tre år med sjunkande resultat i Kantar Sifos årliga undersökning om svenska lärosätens anseende. KI får värdet 45 (TRI*M-index) 2019 vilket är en ökning jämfört med 2018 då KI nådde 36 i motsvarande mätning.

– KI har gått fram 9 platser – mer än något annat universitet – men vi måste vara ödmjuka. Nationellt är vi fortfarande under snittet och har en lång väg att gå. Dock ser jag denna ökning som ett tecken på att vi är på rätt väg, säger Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet.

Han riktar också ett tack till KI:s medarbetare, studenter och forskare som gjort detta möjligt. Ole Petter Ottersen hänvisar bland annat till att KI ständigt – år efter år – placerar sig högt upp i alla de olika internationella rankningar, vilket visar att KI står för kvalitet av yttersta klass. Men han betonar också att KI måste säkerställa ett fortsatt högt förtroende för KI som ledande medicinskt universitet.

KI hade ett av landets högsta anseenden med en toppnotering 2014 men sjönk till följd av Macchiarini-ärendet.
– Nu ser vi en signifikant återhämtning. Årets anseendeindex är 45. Det är dock inte omöjligt att den kritik som bygget av Nya Karolinska och Karolinska Universitetssjukhuset mött kladdar på anseendet för namnsystern Karolinska Institutet, skriver Kantar Sifo i en kommentar på sin webbplats.

Det är åttonde året i följd som Kantar Sifo presenterar sitt anseendeindex för svenska lärosäten. Även i år ligger de i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och de äldsta universiteten stabilt i toppen. Chalmers har högst anseende följt av Lunds universitet, som ökar, och Kungliga Tekniska högskolan.