Publicerad: 2021-04-15 13:36 | Uppdaterad: 2021-05-12 09:31

Karolinska Institutet går med i Wellcome Leap Health Breakthrough Network

En grupp studenter håller tillsammans upp en jordglob
För att ta itu med globala hälsoutmaningar går KI med i Leap Health Breakthrough Network. Foto: Getty Images

Karolinska Institutet och Wellcome Leap har tecknat ett avtal som innebär att KI ansluter sig till Leap Health Breakthrough Network. Det globala nätverket består av ledande akademiska institutioner och forskningsinstitutioner från sex kontinenter, som vill lösa allvarliga globala hälsoutmaningar.

Den 8 april 2021 undertecknade Karolinska Institutet och Wellcome Leap ett Master Research Funding Agreement (MARFA) som innebär att Karolinska Institutet ansluter sig till Leap Health Breakthrough Network. Programmet och nätverket är utformade för att främja innovationsgenombrott runt om i världen.

MARFA-avtalet omfattar alla villkor för Leap-programmet och är utformat för att påskynda att resurser, upphandling och lansering av komplexa samarbetsprogram mellan många parter blir verklighet. Undertecknandet av MARFA-avtalet innebär att endast arbets- och kostnadsredovisningar återstår innan medel kan överföras och projektarbetet påbörjas.

Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Cronberg

– Wellcome Leap Health Breakthrough Network ger en unik möjlighet att ta itu med globala hälsoutmaningar vilka prioriteras högt av Karolinska Institutet, och det är ett sätt att bidra till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen som anges i FN:s agenda. Att ta itu med sådana hälsoutmaningar är komplicerat och kräver samarbete mellan flera sektorer och discipliner och över geografiska gränser. Därför är jag både stolt och glad över att Karolinska Institutet nu har gått med i Wellcome Leap Health Breakthrough Network och ser fram emot att undersöka hur vi som universitet kan bidra till detta viktiga initiativ, säger Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet.

Om Wellcome Leap

Wellcome Leap är en ideell forskningsstiftelse som grundades 2020 av Wellcome Trust för att påskynda upptäckter och innovation till förmån för människors hälsa. Stiftelsen lanserar och driver djärva, okonventionella och storskaliga forskningsprogram som riktar in sig mot globala mänskliga hälsoutmaningar, med målet att uppnå vetenskapliga genombrott och tekniska lösningar. Med sitt gränsöverskridande engagemang, i mötet mellan livsvetenskap och teknik, bygger Leap högkvalitativa, tvärvetenskapliga och globala forskningsprogram med expertis från universitet, företag och ideella organisationer, som samarbetar för att lösa problem som de inte kan lösa på egen hand.