Publicerad: 2015-02-06 15:21 | Uppdaterad: 2016-09-27 10:10

Karolinska Institutet får 100 miljoner kronor för rekrytering av internationell toppforskare

Vetenskapsrådet har beslutat att ge Karolinska Institutet 100 miljoner kronor i finansiering för rekryteringen av cancerforskaren professor Jiri Bartek. Anslaget ges inom ramen för Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare.

Professor Jiri Bartek. Foto Tomas Bertelsen

Professor Jiri Bartek doktorerade i cellbiologi 1983 vid Charles University i Prag och är i dag forskningschef på Danish Cancer Society Research Center i Köpenhamn. Han har lämnat mycket viktiga bidrag till forskningen kring hur styrning av cellcykeln, DNA-förändringar, tumörsuppressorgener och signalvägar påverkar uppkomsten av cancer.

Han kommer nu att flytta sin forskning till institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och SciLifeLab i Stockholm där ett högteknologiskt laboratorium inrättas för Bartek och hans forskargrupp. De kommer att inrikta sin forskning på hur förändringar i arvsmassan orsakar cancer och vilka biomarkörer som kan förutsäga vilka som riskerar att drabbas.

– Det här är fantastiskt roligt för Karolinska Institutet. Professor Bartek är en av de bästa forskarna i världen inom detta område. Hans forskning kompletterar den translationella forskning kring cancer och åldrande som vi redan har här och jag är övertygad om att detta kommer att stimulera till nya samarbeten, samtidigt som det blir en plantskola för unga forskare, säger Hans-Gustaf Ljunggren, forskningsdekan vid Karolinska Institutet.

Under 2014 beviljade Vetenskapsrådet anslag på sammanlagt drygt 590 miljoner kronor till Karolinska Institutet, för rekrytering av fem internationella forskare inom områdena psykiatri, cancer, hematologi och stamceller.

Läs om tidigare rekryteringar här:
KI får halv miljard för rekrytering av internationella toppforskare
Karolinska Institutet rekryterar ännu en internationell toppforskare