Publicerad: 2020-07-10 12:10 | Uppdaterad: 2020-09-01 14:51

Karolinska Institutet ett av ytterligare fem svenska lärosäten som blir Europauniversitet

Karolinska Institutet är ett av ytterligare fem universitet som beviljats medel från EU-kommissionen inom EU:s satsning på Europauniversitet. Karolinska Institutet ingår som ett av åtta universitet i ”NeurotechEU – The European University of Brain and Technology”. NeurotechEU är ett av de universitetskonsortier som har beviljats finansiering genom Europeiska kommissionens program ERASMUS+.

Studenter som sitter på en bänk i Sheele byggnaden på campus Solna.
Studenter i Scheele-byggnaden, campus Solna. Foto: Erik Flyg

Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska dels stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten, skriver Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Övriga universitet är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. 

– Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks, säger Karin Röding, general-direktör för UHR, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

Sedan tidigare ingår Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.