Publicerad: 2018-10-01 10:30 | Uppdaterad: 2018-10-01 10:41

Kanelbullens dag och celiaki

Torsdag 4 oktober infaller Kanelbullens dag. Då uppmärksammas också de ca 100 000 svenskar som lider av celiaki (glutenintolerans). Det är en sjukdom som innebär att man inte tål gluten, ett protein i vete, råg och korn. Barn med celiaki växer ofta dåligt, och kan ha diarré och magont. Hos vuxna med celiaki ses bland annat nedstämdhet, benskörhet, järnbrist men också viktnedgång.

I ett femårigt projekt har forskare från Karolinska Institutet och Columbia-universitetet i New York undersökt hur vanligt celiaki är vid andra tillstånd. I den sista av fyra studier publicerad i tidskriften Gastroenterology visar forskarna nu att upp till 1 av 31 personer med järnbrist lider av celiaki.

-Alla de fyra studier som belyser hur vanligt celiaki är i riskgrupper av patienter, är så kallade meta-analyser. Det innebär att man efter en systematisk litteraturstudie väljer ut de studier som uppfyller vissa kvalitetskriterier och sedan väger samman studiernas resultat, berättar ansvarig forskare professor Jonas F Ludvigsson vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. I studien om järnbrist identifierade vi 18 tidigare studier med sammanlagt 2998 patienter vilka undersökts för celiaki. Förekomsten av celiaki vid järnbrist var 3.2% vilket alltså motsvarar 1 av 31 patienter.

På motsvarande sätt har samma forskargrupp funnit att 1.6% med benskörhet (osteoporos) hade celiaki (1 av 62 patienter) (Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2018). Samma andel (1.6% av patienter) med autoimmun sköldkörtel-sjukdom hade också celiaki (Thyroid, 2016).

Högst förekomst av celiaki sågs vid typ 1 diabetes: 6.0% (Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2014). Eftersom andra forskare redan tidigare sett ett samband mellan celiaki och typ 1 diabetes (men inte vetat hur starkt sambandet var) så lyckades Ludvigssons forskargrupp identifiera hela 27 studier med sammanlagt över 26000 patienter med typ 1 diabetes som undersökts för celiaki. En av 17 patienter med typ 1 diabetes hade celiaki.

-Våra projekt i samarbete med Columbia-universitetet visar hur viktigt det är att screena för celiaki bland riskgrupper, framförallt bland patienter med typ 1 diabetes och järnbristanemi, säger Ludvigsson. Med rätt behandling mår nästan alla celiakipatienter bra, dessutom blir t.ex. järnbrist och benskörhet ofta bättre när patienten väl börjat med en glutenfri kost.

Tillägg: Jonas F Ludvigsson har en adjungerad professur vid Columbia-universitetet i New York, USA.

Kontaktinformation:

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se

Länk till publikationerna i PubMED

Prevalence of Celiac Disease in Patients With Iron Deficiency Anemia-A Systematic Review With Meta-analysis.
Mahadev S, Laszkowska M, Sundström J, Björkholm M, Lebwohl B, Green P, et al
Gastroenterology 2018 08;155(2):374-382.e1

Systematic review with meta-analysis: the prevalence of coeliac disease in patients with osteoporosis.
Laszkowska M, Mahadev S, Sundström J, Lebwohl B, Green P, Michaelsson K, et al
Aliment. Pharmacol. Ther. 2018 Sep;48(6):590-597

Prevalence of Celiac Disease in Patients with Autoimmune Thyroid Disease: A Meta-Analysis.
Roy A, Laszkowska M, Sundström J, Lebwohl B, Green P, Kämpe O, et al
Thyroid 2016 07;26(7):880-90

Systematic review with meta-analysis: associations between coeliac disease and type 1 diabetes.
Elfström P, Sundström J, Ludvigsson J
Aliment. Pharmacol. Ther. 2014 Nov;40(10):1123-32