Publicerad: 2015-07-02 10:24 | Uppdaterad: 2018-06-07 09:24

Kalle Malmberg - nybliven gästprofessor på CIM

Kalle Malmberg är nybliven gästprofessor vid CIM där han leder en forskargrupp som studerar NK celler och hur de kan användas i cellbehandlingar mot cancer.

Hur känns det att ha blivit utsedd till gästprofessor vid CIM? Kalle Malmberg

- Det är väldigt kul! Jag är ju ”uppvuxen” på CIM och Huddinge och har tidigare jobbat på CIM som forskare och gruppledare men flyttade med familjen till Oslo för tre år sedan för att jobba på Institutet för cancerforskning vid Oslo Universitets Sjukhus. Tanken är att jag nu ska bidra till att utveckla det nordiska samarbetet inom cell- och immunterapi.

- Det är också fantastiskt roligt att det satsas på den här typen av forskning och att få vara med och följa det kliniska genombrottet inom immunterapi.

Vad är gruppens forskningsområde?

- Vi studerar NK celler (Natural killer cells) som är en del av immunförsvaret och som har en unik förmåga att döda cancerceller. Vi tittar på hur NK cellernas funktion regleras och hur de kan användas vid cellterapi mot cancer. Främst har vi fokuserat på patienter med cancerformerna akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Vad håller ni på med just nu?

- I detta nu håller vi på att skriva en sammanställning av resultaten av en första klinisk prövning med NK cells terapi som vi gjort inom projektet. Det är 16 patienter som genomgått celltransplantationer och vi arbetar intensivt med både biologisk och klinisk analys av data.

Kan ni se några effekter?

- Ja vi ser att en del patienter svarar på behandlingen. Av de 16 patienter som deltagit i studien har 6 uppnått komplett remission (tillfällig förbättring) varav 5 har kunnat genomgå en stamcellstransplantation som en direkt följd av deltagandet i studien. Det är dock viktigt att påpeka att detta är en kombinationsbehandling med cellgifter och att vi inte med säkerhet kan säga att de kliniska effekterna beror på NK celler. En liten indikation på att NK cellerna ändå bidrar är sambandet mellan förekomst av donatorns NK celler, 1-2 veckor efter behandlingen, och den kliniska effekten.

Vad blir nästa steg?

- Vi ska försöka manipulera NK cellerna ytterligare, så de blir ännu mer effektiva i dödandet av cancerceller. Bland annat genom att selektivt expandera speciellt potenta NK celler och odla dem längre än vi gjort tidigare. Nu har vi haft tvådagarsprotokoll – där cellerna odlats i ett dygn. I nästa steg ska vi odla dem i fem dygn under speciella förhållanden och se vad det får för effekt. Tanken är att genomföra en nordisk prövning med behandling av patienter i fler länder och eventuellt på flera sjukhus.

Ska du ha semester i sommar?

- Ja, i svenska fjällen och Stockholms skärgård. Så länge jag har möjlighet att springa eller åka rullskidor är jag nöjd!

Mer om Kalle Malmberg
Centrum för infektionsmedicin (CIM)
Forskargrupp, KI
Kalle Malmberg, Oslo