Föreläsningar och seminarier Seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen

2022-05-19 11:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9

Välkommen på ett seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen, med Vladimir Carli, universitetslektor och överläkare på institutionen för Lärande, informatik, management och etik (LIME). Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan/registrering krävs.

Pandemi, krig, och förändringar i samhället har under de senaste åren inneburit betydande förändringar för våra verksamheter och också medfört ökade risker när det kommer till vår psykiska hälsa.

Många medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och en del har ställts inför extraordinärt svåra situationer. Psykisk hälsa, stress och utbrändhet är nu ämnen som är högrelevanta.

Under seminariet kommer du att få se epidemiologiska data om problemets omfattning, en beskrivning av symtom och orsaker, få lära dig mer om skydds- och riskfaktorer samt få se de huvudsakliga teoretiska modellerna som förklarar mekanismerna bakom arbetsrelaterad stress. Påverkan av yttre stressfaktorer så som samhällskriser, mobbning och missbruk kommer att diskuteras. Dessutom presenteras tips och råd om hur man själv hanterar stress på arbetsplatsen, samt information om varningssignaler och psykiska problem som kräver professionell hjälp.

Kontakt