KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

3 oktober

3 oktober 13:30 - 15:00
Välkomna till Temamöte handläggning av disciplinärenden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Internt möte

10 oktober

10 oktober 13:00 - 16:00
Välkomna på Tema-möte om Arbetsmiljö på grundnivå och avancerad nivå där vi svarar på frågor som vad arbetsmiljö är, vem har ansvar och hur jobbar vi på KI.
Internt möte

13 oktober

13 oktober 12:00 - 13:00
Berzelius väg 7B
Campus Solna
Hur ser dopningen ut i Sverige? Vem dopar sig? Vilka preparat används? Och vilka effekter och risker väntar? När media rapporterar om dopning handlar det oftast om fusket inom elitidrotten. I Sverige idag är dopning främst en växande folkhälsofråga. Kroppshetsen är utbredd och pressen att se bra ut…
Annan

17 oktober

17 oktober till 24 oktober
Aula Medica plan 6, rum 635
Campus Solna
Utbildningen ger övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.
Intern kurs och fortbildning

30 oktober

30 oktober 10:00 - 16:00
Online
En gång per termin har vi en introduktionsdag på KI, där vi hälsar alla nya medarbetare välkomna.
Intern kurs och fortbildning

13 november

13 november 8:30 - 12:00
Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.
Intern kurs och fortbildning

21 november

21 november 13:00 - 16:00
Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09