Disputationer Halvtidskontroll Amira Hentati

2022-05-11 13:00 Add to iCal
Annan Norra stationsgatan 69, plan 6, rum 36 och Online

Titel: User interface design in digital psychological interventions: Effects on treatment engagement and outcome.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera behandlingsrelaterade effekter av optimerad design, både vad gäller användargränssnitt och funktionalitet, i digitala självguidade psykologiska interventioner

Huvudhandledare

PhD Martin Kraepelien, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

Docent Philip Lindner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Naira Topooco, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Universitet 

Docent Erik Olsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet 

Kontakt

Amira Hentati Doktorand