Disputationer Disputation: Shruti Bhagat

2022-08-19 9:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Neo våning 5, Blickagången 16 och Zoom

Välkommen på Shruti Bhagats disputation med den engelska titeln:
"Elucidating the principles of gene regulation in the human genome"

Opponent:

Claes Wadelius, Uppsala universitet

Huvudhandledare:

Juha Kere, Karolinska Institutet

Bi-handledare:

Yasuhiro Murakawa, RIKEN Yokohama
Hideya Kawaji, RIKEN Yokohama
Shintaro Katayama, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Catharina Larsson, Karolinska Institutet
Lars Feuk, Uppsala universitet
Johan Hartman, Karolinska Institutet

Betygsnämndens ordförande:

Carsten Daub, Karolinska Institutet

Anslut på Zoom:

Vänligen kontakta doktoranden Shruti Bhagat för att få zoomlänken.

Kontakt