Disputationer Disputation: Mahwish Naseer

2022-10-14 9:00 Add to iCal
Campus Solna Cesar, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, campuys Solna och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/63022992944)

Välkommen till Mahwish Naseers disputation fredagen den 14 oktober 2022 kl. 09:00, Campus Solna. Det går även att ansluta via Zoom.

Titel

"Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations"

Författare

Mahwish Naseer, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Opponent

Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University, Hälsohögskolan, institutet för gerontologi

Huvudhandledare

Lena Dahlberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC), och Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd

Bihandledare

Pär Schön, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC), och Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete

Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd

Betygsnämnd

Magnus Sandberg, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Susanne Gustafsson, Jönköping University, Avdelning för rehabilitering

Vi Zoom

Anslut till mötet via Zoom (länk)

Mötes ID: 630 2299 2944

Kontakt

Mahwish Naseer Anknuten till Forskning