Disputationer Disputation: Maria Latorre Leal

2024-04-26 13:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein, Biomedicum, Solnavägen 9, 17165 Solna

"The role of oxysterols in neurodegeneration: implications for cognitive function, maternal effects, and sex-specific differences"

Huvudhandledare

Silvia Maioli, Docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Angel Cedazo-Minguez, Professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bengt Winblad, Professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Raúl Loera Valencia, PhD, Técnico de Monterrey, mediciniska fakulteten

Opponent

Kristen L. Zuloaga, PhD, Albany Medical College, institutionen för neurovetenskap och experimentell terapi

Betygsnämnd

Pete Williams, Docent, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Elisabeth Åkesson, Docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Henrietta Nielsen, PhD, Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik

Kontakt