Disputationer Disputation Karin Bergen

2022-12-09 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2

Microvesicles, skin microcirculation and clinical microangiopathy in type 1 diabetes.

Huvudhandledare:
Sara Tehrani, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Gun Jörneskog, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Håkan Wallén, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:
Professor Ramzi Ajjan, Leeds University, Faculty of Medicine and Health, Storbritannien

Betygsnämnd:
Sofia Ramström, Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Christina Christersson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Anders Gottsäker, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper


 


 

 

 

Kontakt

Karin Bergen Anknuten till Forskning