Disputationer Disputation Erica Sundin

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Solna

Titel: Harm from others’ drinking: reported negative experiences and predictors in general population surveys

Huvudhandledare

Adjungerad professor Mats Ramstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet  

Adjungerad professor Maria Rosaria Galanti, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Robin Room, The Centre for Alcohol Policy Research, La Trobe University

Opponent

Senior forskare Kirsimarja Raitasalo, Finnish Institute for Health and Welfare

Betygsnämnd

Adjungerad professor Kent Nilsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Docent Therese Reitan, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sötertörns högskola

Docent Erika Comasco, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kontakt

Erica Sundin Anknuten till Forskning