Disputationer Disputation Charlotte Gentili

2022-10-06 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh föreläsningssal, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och online

Titel: Digital Acceptance and Commitment Therapy for Adults with Cronic Pain

Huvudhandledare

Docent Linda Holmström, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Vendela Zetterqvist, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Professor Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Blake Dear, Institutionen för psykologi, Macquarie University

Betygsnämnd 

Professor Åsa Cajander, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Professor Claudia Lampic, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Docent Ulrika Aasa, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet

Inbjudan till Zoom

Kontakta Linda Holmström, linda.holmstrom@ki.se, om du vill följa disputationen online. 

Kontakt

Charlotte Gentili Anknuten till Forskning