Disputationer Disputation Arvin Chireh

2022-05-13 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Nanna Svartz, J3:12, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Titel: Feasibility, safety, and diagnostic potential of endomyocardial micro-biopsies

Huvudhandledare 

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Carsten Daub, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet 

Dr Fabian Arnberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Magnus Settergren, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Gerhard Wikström,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet 

Betygsnämnd

Docent Pelin Sahlén, Institutionen för genteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan 

Docent Aristomenis Manouras, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Docent Joanna Hlebowicz Frisén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Kontakt

Arvin Chireh Forskningsspecialist