Disputationer Disputation: Andreas Ährlund-Richter

2022-06-14 9:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:20 Sven Ivar Seldinger

Studies on human papillomavirus (HPV) and other markers in the development and prognosis of HPV associated cancer

Opponent

Docent Hans Brunnström, Lunds universitet Cancer Center

Betygsnämnd

Professor Sören Andersson, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
Professor em. Anders Hjerpe, Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin
Docent Christofer Juhlin, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Juan Du Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
MD, PhD Michael Mints, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna
PhD Stefan Holzhauser, Karolinska Institutet,  institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!