Publicerad: 2019-08-20 09:13 | Uppdaterad: 2019-09-30 07:48

Juleen Zierath får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris

Vi gratulerar professor Juleen Zierath vid gruppen Integrativ fysiologi som får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sin banbrytande translationella diabetsforskning. Hennes studier har lett till ny och viktig kunskap som kan förbättra hälsan för många människor som lever med diabetes.

Professor Juleen Zierath

Prismotivering 

”Juleen Zierath verkar translationellt för att förstå mekanismer bakom insulinresistens och träningsinducerad lipometabolism. Hennes fynd visar på basala epigenetiska regleringsmekanismer som påverkas av vår inneboende klocka, circadiska rytm. Studierna visar att träning måste koordineras med den individuella kroppsklockan för att vara effektiv. Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver.