Publicerad: 2019-04-02 13:10 | Uppdaterad: 2019-10-01 09:54

Jonas Bergh erhåller första ESMO Breast Cancer Award

Lugano, Schweiz, 2 april 2019 – The European Society for Medical Oncology (ESMO) meddelar idag att professor Jonas Bergh från Karolinska Institutet erhåller det nyligen etablerade ESMO Breast Cancer Award i anslutning till ESMO Breast Cancer Congress.

Professor Jonas Bergh

 

 

ESMO Breast Cancer Award uppmärksammar experter som har ägnat en stor del av sin karriär och lämnat en speciell insats för upptäckt och utveckling av utbildning, forskning och klinisk verksamhet i fältet bröstcancer.

Professorer Sibylle Loibl och Giuseppe Curigliano, co-chairs av ESMO Breast Cancer Congress sade: ”professor Jonas Bergh har utfört kliniska prövningar med nya läkemedel och individanpassad dosering av kemoterapi. Den svenska gruppen visade i den första randomiseradestudien att fem års tamoxifen behandling är bättre än det tidigare rekommenderade två år. Han har varit involverad i att visa nyttan av andra läkemedel, särskilt kemoterapi, i bröstcancerbehandling.”

Berghs forskning fokuserar främst på bröstcancerbiologi, inkluderande förändring och karaktäristika under progression och skräddarsydd cancerbehandling. Han är co-chair av Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), vilkas publikationer haft en global inverkan på primär bröstcancerbehandling och han var även chair för Swedish Breast Cancer Group (SweBCG) mellan 1995 och 2016.

”Professor Berghs arbete har bidragit till viktig utveckling av många aspekter av cancerepidemiologi, prevention och behandling av bröstcancer”, säger Curigliano. ”Under hans ledarskap har EBCTCG analyserat stora mängder data från kliniska prövningar. Deras upptäckter har bidragit med viktig information till oss som behandlar bröstcancerpatienter.”

Bergh sade att han var ”djupt hedrad” av att få denna utmärkelse från ESMO och tillade ”å mina många medarbetares vägnar är jag glad att ESMO uppmärksammar vår forskning, vilken försöker förstå bröstcancerbiologi och inse komplexiteten av denna sjukdom – till exempel klonal utveckling under tumör progression – vilket ökar svårigheten att behandla sjukdomen.”

Han uppmärksammade patienterna som har deltagit i hans forskning, hans forskningsteam vid Karolinska Institutet, bröstteamet vid Karolinska universitetssjukhuset, samt tidigare medarbetare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. ”Jag vill även uttrycka min tacksamhet till SweBCG och medarbetare inom EBCTCG och det associerade teamet i Oxford, plus en lång lista av andra internationella medarbetare, inkluderande St Gallen International Breast Cancer Conference och International Consensus Conference for Advanced Breast Cancer (ABC) teams.”

Nyhetsartikeln är baserad på ett pressmeddelande från ESMO Breast Cancer.