Publicerad: 2019-10-14 12:44 | Uppdaterad: 2019-10-15 09:05

Johan von Schreeb ny professor i global katastrofmedicin

Portrait of Johan von Schreeb.
Professor Johan von Schreeb leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin på KI.

Johan von Schreeb har anställts som professor i global katastrofmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, från 15 oktober 2019.

Hans forskning syftar till att ge vetenskapliga belägg för att stödja förbättringar för människor och befolkningar som drabbats av katastrofer över hela världen. Den omfattar också studier av bästa möjliga användning av traumavård med begränsade resurser.

Johan von Schreeb ingår i forskargruppen Health Systems and Policy och leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin (information på engelska) vid Karolinska Institutet.