Publicerad: 2018-10-08 10:03 | Uppdaterad: 2018-10-08 10:15

Jenny Mjösberg får europeiskt forskningspris inom immunologi

Jenny Mjösberg. Foto: Stefan ZimmermanDu fick nyligen ett europeiskt forskningspris inom immunologi. Kan du berätta mer om priset?

– Ita Askonas Award är ett europeiskt pris som tilldelas kvinnliga forskargruppsledare med unika prestationer inom ämnet immunologi. Priset delas ut var tredje år och delades i år mellan mig och professor Katja Simon från Oxford. Priset består av 10 000 Euro samt fullt finansierad medverkan i europeiska kongressen i immunologi i Amsterdam där priset delades ut i september, säger Jenny Mjösberg vid Centrum för infektionsmedicin.

Ditt ämne var ”upptäckten och karakteriseringen av humana ILC2” – vad innebär det?

– När jag var postdoc i Hergen Spits labb i Amsterdam upptäckte och karaktäriserade jag medfödda lymfocyter (ILC) som producerar typ 2- cytokiner såsom IL-5 och IL-13. Jag visade att dessa celler regleras av en viss transkriptionsfaktor, GATA3, och att de är påverkade vid en typ 2-inflammation, nämligen kronisk rhinosinusit. Det blev utgångspunkten för ett helt nytt forskningsområde. När jag började på KI fortsatte min forskargrupp att undersöka rollen för ILC2 i typ 2-immunitet och upptäckte flera nya regleringsmekanismer som kan användas till utveckling och nya behandlingar av allergi och astma.

Hur ska den upptäckten användas i forskningen om immunologiska sjukdomar?

– Även om min forskargrupp fokuserat mycket på upptäckten av ILC2 har vi även studerat andra undergrupper av ILC och försökt förstå deras roll i tarminflammation och cancer. Våra upptäckter, tillsammans med arbetet från många andra forskargrupper inom området, har lagt till en ny grupp av immunceller till den immunologiska forskningen. De här cellerna behöver också betraktas som betydande celler när vi nu studerar immunförsvaret i hälsa och sjukdom.

Hur föddes ditt intresse för immunologi?

– Min väg till att bli immunlogiforskare startade genom några inspirerande och väldigt kunniga kvinnor inom området (några kunniga män också!). Jag hade en fantastisk biologilärare på gymnasiet som var bra på att förklara de coola sakerna med immunförsvaret. På universitet hade jag en väldigt bra lärare i immunologi som verkligen visste vad hon talade om. När jag doktorerade öppnade mina handledare upp en ny värld inom immunologin där jag insåg att immunologi är allting och överallt..

Ita Askonas Award
Priset upprättades av EFIS och European Journal of Immunology (EJI) för att hylla kvinnliga gruppledare inom immunologi som drivit verksamheten vid ett laboratorium i minst fyra och högst åtta år. Läs mer om priset