Publicerad: 2017-10-01 12:22 | Uppdaterad: 2017-10-03 11:13

"Jag tar mig an uppdraget som KI:s rektor med med stolthet och ödmjukhet"

Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Cronberg

Under en högtidlig ceremoni i Aula Medica på fredagen den 29 september, installerades Ole Petter Ottersen som ny rektor för Karolinska Institutet (KI). I sitt installationstal lyfte han bland annat utbildningens viktiga roll och KI:s ansvar ur ett internationellt perspektiv som ett av världens ledande medicinska universitet.

Till tonerna av Karolinska Institutets högtidsmarsch, framförd av Medicinska föreningens kammarmusikensemble, tågade processionen med fanborg i täten in i Aula Medica för installation av KI:s nye rektor – Ole Petter Ottersen.

Mikael Odenberg. Foto: Erik CronbergCeremonin inleddes med ett välkomsttal av Mikael Odenberg, ordförande i KI:s konsistorium. Han välkomnade den nye rektorn, och riktade också djup tacksamhet till Karin Dahlman-Wright, som våren 2016 utsågs till vikarierande rektor, under en för KI turbulent period.

– Du löste uppgiften på ett utomordentligt sätt. Karolinska Institutet är skyldig ett stort tack, sa Mikael Odenberg, varpå en lång, varm applåd fyllde aulan.

Efter stämningsfull sång av Medicinska föreningens kammarkör och en kort film om nye rektorn, som bland annat avslöjade Ole Petter Ottersens passion för löpning, talade Karin Dahlman-Wright.

Rektorsinstallationen 2017. Foto: Erik CronbergHon uttryckte förhoppningen att rektor ska fokusera på villkoren för unga forskare och stå bakom det pågående arbetet att värna och lyfta utbildningen på KI. Hon betonade också universitetens oberoende som en förutsättning för allmänhetens tilltro, och en central fråga för rektor.

– Både undervisning och forskning måste vara fredade för att kunna ge de resultat samhället förväntar sig. Vi måste värna den akademiska friheten, men likväl värna det akademiska ansvaret – att lyssna, ifrågasätta, diskutera och debattera, sa Karin Dahlman-Wright.

Hon installerade därefter sin efterträdare genom att överlämna rektorskedjan till Ole Petter Ottersen, vilket följdes av en fanfar.

Gärna Nobelpris – men etik, ansvar och kvalitet kommer först

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, riktade regeringens tack till Karin Dahlman-Wright för det förändringsarbete hon lagt grunden till och välkomnade Ole Petter Ottersen.

Helene Hellmark Knutsson. Foto: Erik Cronberg– Jag ser självfallet gärna fem Nobelpris till och fortsatta topprankningar för KI. Men ännu viktigare är att forskningen och utbildningen ni bedriver håller absolut högsta kvalitet och vilar på en stabil etisk värdegrund, sa hon.

Finanslandstingsråd Irene Svenonius fokuserade på det viktiga samarbetet mellan KI och Stockholms läns landsting och berättade hon ser fram mot en ännu tätare dialog om vägen framåt.

Studentrepresentanterna – Max Kynning, ordförande för Medicinska föreningen och Stephanie Ammerman, ordförande för Odontologiska föreningen – ansåg att undervisningen vid KI har fått stå lite i skuggan av forskningen. Men deras förhoppningar rörande Ole Petter Ottersen är höga.

– Redan i våras hade han identifierat flera av KI:s problem och redan nu har han börjat adressera dem, sa Max Kynning.

Hållbarhetsfrågor och utbildning står högt på nye rektorns agenda

Studenterna fick gehör i Ole Petter Ottersens installationstal, där utbildning och studenternas betydelse var framträdande inslag. Tack vare den fasta grund universitetet nu står på, konstaterade han, blir hans fokus att se framåt och formulera en ny mer långsiktig strategi för KI som ska sträcka sig ändå till år 2030.

Max Kynning och Stephanie Ammerman. Foto: Erik Cronberg– 2030, och helst ännu tidigare, ska KI ha en lika stark internationell position i utbildning som inom forskning. Men det innebär att vi måste se över våra incitamentsstrukturer, hur vi belönar lärarnas arbete, sa han.

Det långa tidsperspektivet ska även rikta uppmärksamhet mot de yngre forskarnas karriärvägar och forskarutbildningens betydelse.

Årtalet 2030 inte är inte godtyckligt valt, betonade Ole Petter Ottersen. Det är även tidshorisonten för FN:s hållbarhetsmål, som han anser bör inspirera KI:s verksamhet, något som kräver nytänkande när utbildningsprogrammen struktureras.

– Vårt ansvar som ett av världens ledande medicinska universitet sträcker sig långt bortom landets gränser. Ur ett globalt, liksom regionalt, perspektiv finns stora ojämlikheter i hälsa. Men med insikt, engagemang och forskning kan vi göra insatser som leder till förändring. Det ser jag som en av de viktigaste uppgifterna för Karolinska Institutet och för mig som rektor, sa han.

Ole Petter Ottersen berättade att han har sett upp till och inspirerats av KI under hela sin karriär.

– Det är med stolthet jag tar mig an det här uppdraget tillsammans med er, för att arbeta för bättre hälsa, hållbar utveckling och ett rättvist och tolerant samhälle. Jag tackar ödmjukt för förtroendet.

Karin Dahlman-Wright och Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Cronberg

Text: Sara Nilsson
Bild: Erik Cronberg