Publicerad: 2023-06-22 09:08 | Uppdaterad: 2023-06-22 09:08

Iovino lab beviljas medel från ItsME Foundation

Nervceller i hjärnan, mot mörk bakgrund.
nervceller i hjärnan. Foto: Gerd Altmann,Pixabay

Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.

Porträtt från 2022 som togs under Encephalitis Society meeting i London.
Federico Iovino, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Encephalitis Society

Forskning om hjärnhinneinflammation och encefalit är oerhört viktigt. Hjärninfektioner är livshotande om de inte diagnostiseras och behandlas omedelbart. Dessutom lider de flesta människor som drabbats av hjärnhinneinflammation och encefalit med neurologiska funktionshinder, såsom hörselnedsättning, motoriska funktionshinder, kognitiv fördröjning, anfall och psykiatriska störningar, även efter att infektionerna har behandlats framgångsrikt.

– Sådana neurologiska störningar uppstår på grund av en neuronal skada orsakad av patogener, förklarar Federico Iovino, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskargrupp har nyligen upptäckt de molekylära mekanismer som reglerar interaktionen mellan nervceller och Streptococcus pneumoniae (pneumokockerna), den främsta etiologiska orsaken till bakteriell meningit och encefalit globalt (publikation i PLOS Pathogens, https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009432).

– Vi har som mål att etablera ett nytt terapeutiskt tillvägagångssätt för att skydda neuroner genom att blockera denna bakterie-neuroninteraktionsmekanism, tillägger Federico Iovino.

Personalporträtt Biomedicum
Miguel Tofiño Vian. Foto: Johannes Frandsén

I dagsläget är antibiotika det enda verktyget för att bekämpa bakterieinfektioner. Men på grund av den svåra penetrationen genom blodbarriären och det ständiga problemet med antibiotikaresistens, är antibiotika ofta inte särskilt framgångsrika för att effektivt behandla bakteriella infektioner i hjärnan. Andra behandlingar behövs, särskilt för att skydda neuroner, eftersom skadade neuroner inte kan repareras eller ersättas.

– Blockadstrategin för bakterier och neuroner skulle potentiellt kunna bli det första behandlingen för att förhindra permanenta neurologiska funktionshinder orsakade av bakteriell meningit och encefalit, säger Miguel Tofiño Vian, postdoktor vid Iovino Laboratory och ledande forskare i projektet.

Kontakt

Federico Iovino Senior Forskare