Publicerad: 2021-02-08 15:23 | Uppdaterad: 2021-02-08 15:23

Introduktion av REBECCA

illustration av data, ai, informationsteknik, nätverk
Information technologies. Foto: Pixabay

KI deltar i ett nytt EU-projekt som handlar om att använda Real World Data (RWD) för att förbättra uppföljningen efter bröstcancerbehandling, samt att utforma riktlinjer och bästa praxis för forskare, folkhälso- och tillsynsorgan i hela Europa. Detta för att underlätta anpassning av RWD i forskning och klinisk praxis.

Woman holding pink breast cancer ribbon.
Foto: iStock

Projektets titel är: “Research on Breast Cancer induced chronic conditions supported by Causal Analysis of multi-source data” (REBECCA) och är ett EU-projekt där KI är en samarbetspartner med en budget på cirka 600 000 € (med ytterligare 300 000 € för Karolinska sjukhuset).

Data kommer att hämtas in och bearbetas i plattformen REBECCA. Plattformen kommer att utvecklas under det första stadiet av projektet.

Datakällor som kommer inkluderas är; kost, fysisk aktivitet (från mobiltelefoner och smartklockor), beteenden online, elektroniska hälsoregister, nationella register och databaser. Datan kommer att analyseras i kombination med traditionell klinisk information som samlas in under sju planerade kliniska studier som kommer genomföras i Sverige, Norge och Spanien.

REBECCA-projektet kommer sedan att använda RWD för att förbättra:

• Klinisk forskning relaterad till kroniska medicinska tillstånd som påverkar livskvaliteten och livsstilsvalen hos kvinnor efter bröstcancerbehandling.

• Långvarig patienthantering, stöd och uppföljning efter behandling, vilket resulterar i förbättrade hälso- och sjukvårdsresultat.

För att uppnå målen så kommer REBECCA att använda AI-metoder som tar hänsyn till personlig integritet för att kunna utveckla en begriplig kausal modellering och utforma framtida riktlinjer för RWD-användning samt bästa praxis för behandling efter cancer.

porträttfoto
Ioannis Ioakeimidis. Foto: Privat

Europeiskt samarbete 

I REBECCA kommer KI att samarbeta med ytterligare 11 partners från 7 europeiska länder. KI-teamet från Institutionen för biovetenskaper och näringslära kommer att ledas av forskaren Ioannis Ioakeimidis.

”REBECCA är en viktig möjlighet för oss eftersom det kommer att ge oss tillfälle att återanvända och optimera metoder som vi har utvecklat under tre tidigare EU-projekt”, säger Ioannis.

"Dessutom är det spännande att kunna bredda användandet av våra metoder till ett nytt område; den långsiktiga forskningen och stödet för bröstcancerpatienter, vilket banar väg för viktiga förbättringar av patientvården, både för forskare, läkare och framför allt för patienterna själva.”

Under detta 4-åriga projekt kommer kliniska, hälsovetenskapliga och tekniska universitet att samarbeta med branschledadande företag, folkhälsoexperter och patientföreningar för att etablera RWD som ett värdefullt kliniskt forskningsverktyg för hantering av bröstcancerpatienter.

Kontakt

Ioannis Ioakeimidis Forskare