Publicerad: 2020-09-11 12:03 | Uppdaterad: 2020-09-28 13:21

Internetbaserad KBT effektivt mot alkoholberoende

Photo of man with drinking glass.
Foto: iStock

Allt fler lever med alkoholberoende men det är svårt att få hjälp. Ny forskning visar att internetbaserad KBT är lika effektivt som KBT med fysiska möten. Resultaten presenteras i Magnus Johanssons doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

Magnus Johansson, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Foto: Emelie Stachwesky.

– Min forskning visar att internetbaserad KBT-behandling mot alkoholberoende är lika effektivt som mer traditionell KBT med fysiska möten. Nu kan fler söka hjälp för sitt alkoholberoende oberoende av omgivningens reaktioner, geografiska avstånd, tid, och andra försvårande faktorer, säger Magnus Johansson, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.  

Idag är alkoholproblem vanligt i stora delar av världen. I Sverige uppskattas cirka 13 procent av männen och 9 procent av kvinnorna dricka mer än det rekommenderade maxintaget alkohol i veckan, som motsvarar 14 respektive 9 små glas vin.  

Svårt söka hjälp mot alkoholberoende

Magnus Johansson skriver i sin avhandling ”Treating Alcohol Use Disorder on the Internet” att många behöver och vill ha hjälp mot sitt missbruk, men upplever att det är svårt att söka hjälp. 

Den sociala stigmatiseringen av beroende gör att många drar sig för att uppsöka en alkoholmottagning. Dels för att inte bli igenkänd, dels för att mottagningen kanske ligger långt borta. Det är några skäl till att bara en bråkdel av alla som uppfyller kriterierna för diagnosen alkoholberoende söker behandling.  

Samtidigt är det allt fler som går in på nätet och söker information och råd. Sedan några år finns det också internetbaserade kognitiva beteendeterapier, iKBT, mot alkoholberoende.  

iKBT tillgängligt för många 

I sin doktorsavhandling har Magnus Johansson undersökt om iKBT är ett effektivt behandlingsalternativ för personer med alkoholproblem. Avhandlingen bygger på fyra studier, varav två publicerats i vetenskapliga tidskrifter, där han bland annat jämfört resultaten av iKBT med traditionell KBT med fysiska möten.  

Resultaten bygger på totalt 5 635 deltagare, varav drygt hälften var kvinnor. Medelåldern var över 40 år. Deltagarna hade i genomsnitt hög motivation för att förändra sina alkoholvanor. En majoritet hade förutom tydliga tecken på alkoholberoende även tecken på ångest eller depression.

Resultaten visar att iKBT kan ge lika goda resultat som terapeutledd KBT ansikte mot ansikte.  

– Med ny digital teknik öppnas helt andra möjligheter att erbjuda behandling på patienternas villkor. Nu kan många fler nås och få chansen att bygga upp sin hälsa och sina relationer med familj, vänner, och kollegor, säger Magnus Johansson.  

Magnus Johansson försvarar sin avhandling fredag den 11 september kl 16.30 via Zoom. Opponent är professor Katie Witkiewitz, från University of New Mexico.   

Publikationer

”Web-based self-help for problematic alcohol use: a large naturalistic study,” Johansson, M., Sinadinovic, K., Hammarberg, A., Sundström, C., Hermansson, U., Andreasson, S., & Berman, A. H., International journal of behavioral medicine, 2017, doi: 10.1007/s12529-016-9618-z.

 “Sort of a nice distance: a qualitative study of the experiences of therapists working with internet-based treatment of problematic substance use,” Ekström, V., Johansson, M., Addiction science & clinical practice, 2019, doi: 10.1186/s13722-019-0173-1. 

”Internet‐based therapy vs. face‐to‐face therapy for alcohol use disorder, a randomised controlled non‐inferiority trial”. Magnus Johansson, Kristina Sinadinovic, Mikael Gajecki, Philip Lindner, Anne H. Berman, Ulric Hermansson, och Sven Andreasson, Addiction science & clinical practice, online 24 september 2020, doi: 10.1111/add.15270.

Se en video om forskningen

Digital hjälp mot alkoholberoende

Motsvarande behandlingar som testats i avhandlingen finns nu tillgänglig på Beroendecentrum.

För den som föredrar att börja med ett anonymt självhjälpsprogram så finns det på Alkoholhjälpen.