Publicerad: 2017-02-09 13:29 | Uppdaterad: 2020-09-14 13:32

Institutionen för odontologi startar samarbete med de bästa

Karolinska Institutet är rankat som ett av världens bästa lärosäten för ämnet tandvård och nu startar institutionen för odontologi samarbete med flera andra ledande universitet i världen. Som ett led i detta anordnar institutionen exempelvis en forskningsretreat med huvudtalare från bland annat Hongkong och Belgien.

Institutionens internationaliseringsarbete syftar till att stärka KI:s varumärke i internationella forskningssammanhang och att få ökade resurser till odontologisk forskning. Arbetet går ut på att identifiera ett antal intressanta lärosäten att starta samarbeten med. Målet är att vid slutet av 2018 ha startat minst ett projekt tillsammans med vart och ett av dessa lärosäten.

Internationaliseringsgrupp leder arbetet

Institutionens ledningsgrupp har tillsatt en internationaliseringsgrupp. Den består av Göran Dahllöf, professor och avdelningschef, som är utsedd till ”Head of International Affairs”, Malin Ernberg, professor och forskningsansvarig på institutionen, Margaret Sällberg Chen, docent och studierektor för institutionens forskarutbildning, samt Karin Garming-Legert, universitetsadjunkt och programdirektor för tandläkarprogrammet.

Start i Asien

Internationaliseringsgruppens första nätverksresa gick under våren 2016 till Asien. Där besökte de The University of Hong Kong, Taipei Medical University samt National Dental Centre of Singapore och National University of Singapore. En given aktivet under besöken var att presentera de olika forskningsområden som institutionen för odontologi är verksam inom.

– Responsen lät inte vänta på sig. Samtliga lärosäten var mycket intresserade av samarbeten. Vi har skrivit MoU:n (memorandum of understanding, som är en sorts överenskommelse om samarbete) med flera av dem och håller en forskningsretreat tillsammans med the University of Hong Kong den 16 mars. Nu återstår att se vilka spännande forskningsprojekt som kan ta form, säger Göran Dahllöf.

Läs mer om DENTMED Research Retreat

Men det här är bara början. Senare kommer internationaliseringsgruppen att vända blicken västerut för att utöka antalet samarbeten ytterligare.

KI attraktiv samarbetspart

Institutionen för odontologi är en attraktiv samarbetspart för andra toppuniversitet. Det blev tydligt inte minst efter de två QS-rankningar som gjorts i ämnet tandvård. Första året som QS rankade ämnet, 2015, utsågs Karolinska Institutet som det bästa lärosätet för ämnet tandvård. Förra året befästes topprankningen då KI rankades som tredje bästa.