Publicerad: 2022-11-09 10:28 | Uppdaterad: 2023-09-20 16:10

Ingrid Ekström får projektbidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Genre image of a chef smelling green spice. Pixabay, CC0 Foto: Pixabay,CC0

Ingrid Ekström, postdoktor vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har beviljats projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humanoria och samhällsvetenskap.

Porträttbild av Ingrid Eksröm.
Ingrid Ekström. Foto: Einar Ekström

Ingrid Ekström beviljas 2 850 000 kronor för projektet SKADLIGA KONSEKVENSER AV NEDSATT LUKTSINNE BLAND ÄLDRE PERSONER: en longitudinell populationsbaserad studie för perioden 2023-2026.

Berätta gärna om projektet du ska driva

Projektet kommer att undersöka skadliga konsekvenser av nedsatt luktsinne bland äldre personer med hjälp av longitudinell och populationsbaserad data. Vi vet idag att ungefär 25% av personer över 60 år lider av ett markant nedsatt luktsinne. Vi har också sett att prevalensen ökar betydligt med stigande ålder. Trots detta är kunskapen rörande potentiellt skadliga konsekvenser av nedsatt luktsinne mycket begränsad.

Vad kommer ni att fokusera på?

Projektet kommer bland annat att fokusera på sambandet mellan nedsatt luktsinne och potentiella följdeffekter såsom depression, ensamhet och undernäring,

Vilka är ni som genomför studien?

Jag är projektledare och kommer att samarbeta med ett interdisciplinärt team bestående av forskare på Aging Research Center (ARC) och Umeås universitet. För att slå samman data från två Svenska populationsbaserade studier om åldrande kommer vi att använda oss av forskningsinfrastrukturen NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research).