Publicerad: 2019-06-27 09:46 | Uppdaterad: 2019-06-27 09:46

Ingen skillnad i utfall efter ljumskbråcksoperation utförd av specialister i kirurgi jämfört med läkare utan specialistutbildning i Ghana

Jenny Löfgren vid gruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har tillsammans med forskare från Ghana, USA och Sverige genomfört en studie om ljumskbråcksoperationer som nyligen publicerades i JAMA Surgery. Studien visar att legitimerade läkare utan specialistutbildning mycket väl kan utföra ljumskbråcksoperationer.

Jenny Löfgren, PhD, Department of Molecular Medicine and Surgery
Jenny Löfgren

I artikeln beskrivs en prospektiv kohortstudie som genomfördes i Ghana mellan februari 2017 och september 2018. 242 vuxna, friska män med primära, reducerbara ljumskbråck inkluderades och opererades under lokalbedövning med nätplastik. Av dessa opererades 119 av legitimerade läkare och 123 av kirurger. Innan studien initierades fick operatörerna gå en kort, strukturerad kurs för att lära sig tekniken att operera med nät och under lokalbedövning.

Vid uppföljning efter två veckor samt efter ett år så påvisades inte några signifikanta skillnader avseende recidivfrekvens, postoperativa komplikationer, kronisk smärta eller patientnöjdhet om operationen utförs av en legitimerad läkare jämfört med en specialist i kirurgi.

Ljumskbråck

Ljumskbråck är en av världens vanligaste allmänkirurgiska tillstånd. 220 miljoner människor beräknas leva med ljumskbråck och årligen utförs 20 miljoner ljumskbråcksoperationer i världen. Ljumskbråck uppstår när organ eller vävnad från buken tränger ut genom en svaghet i bukväggen i ljumsken. Ljumskbråck kan vara medfödda eller utvecklas över tid och är 8-10 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Män har 25 % livstidsrisk att behöva opereras för ljumskbråck. Riskfaktorer för att utveckla ljumskbråck är ålder, tidigare bråck och låg body mass index (BMI).

Ljumskbråck kan leda till inklämning av tarm vilket är ett farligt tillstånd. De viktigaste hälsomässiga konsekvenserna är dock att ljumskbråck ofta orsakar stort lidande i form av smärta, som i regel blir värre vid fysisk aktivitet.

I Afrika söder om Sahara finns ett enormt uppdämt behov för ljumskbråcksoperation då tillgången till kirurgi är dålig. Bara i Ghana behöver närmare en miljon ljumskbråcksoperationer utföras. Frågan är vem som ska utföra operationerna då det finns alldeles för få kirurger i landet.

Publikation

Outcomes After Inguinal Hernia Repair With Mesh Performed by Medical Doctors and Surgeons in Ghana

Jessica H. Beard, MD, MPH1; Michael Ohene-Yeboah, MBChB, FWACS2; Stephen Tabiri, MD, FACS3; Joachim K. A. Amoako, MBChB, FWACS2; Francis A. Abantanga, MD, FWACS3; Carrie A. Sims, MD, PhD4; Pär Nordin, MD, PhD5; Andreas Wladis, MD, PhD6; Hobart W. Harris, MD, MPH7; Jenny Löfgren, MD, PhD8

JAMA Surg. Published online June 26, 2019. doi:10.1001/jamasurg.2019.1744

Jenny Löfgren

Biträdande lektor

Forskningsprojekt: Global Kirurgi