Publicerad: 2015-12-15 08:00 | Uppdaterad: 2015-12-16 15:17

Ingen ökad risk för återfall i hodgkin efter graviditet

Graviditet ökar inte risken för återfall i cancerformen Hodgkins lymfom hos kvinnor som friskförklarats. Det visar en ny studie där forskare från Karolinska Institutet följt 449 kvinnor som haft sjukdomen. Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Clinical Oncology.

Hodgkins lymfom är en tumörsjukdom i lymfsystemet som drabbar cirka 160 personer i Sverige varje år. Till skillnad från andra typer av lymfom insjuknar en stor andel av patienterna redan i 20–30-årsåldern, alltså ofta innan de har hunnit bilda familj. Prognosen för Hodgkins lymfom är dock god och patienterna har numera stora chanser att bli botade genom behandling med cytostatika (cellgifter) eller en kombination av cytostatika och strålbehandling.

I den nu publicerade studien ingick 449 kvinnor i åldrarna 18–40 år, som diagnosticerades med Hodgkins lymfom mellan 1992 och 2009 och som bedömts vara friska från sin cancer. Syftet var att se om kvinnor som friskförklarats från Hodgkins lymfom och sedan blev gravida hade en ökad risk för återfall i sjukdomen. Motiveringen för studien var en oro bland patienter och delvis även läkare och barnmorskor, eftersom frågeställningen aldrig tidigare undersökts vetenskapligt.

– Man vet att ett dämpat immunförsvar eller olika inflammatoriska tillstånd ökar risken för att utveckla Hodgkins lymfom. Eftersom graviditet medför en påverkan på immunsystemet ville vi undersöka om det fanns ett statistiskt samband mellan graviditet och återfall av Hodgkins lymfom, säger Caroline Weibull, biostatistiker och doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Dröjde längre än fem år

Av deltagarna i studien var det 144 som genomgick en fullgången graviditet under uppföljningstiden. Fyrtiosju kvinnor fick ett återfall av cancer, men endast en kvinna fick ett återfall inom fem år efter genomgången graviditet. Övriga återfall inträffade utan samband med graviditet. Baserat på den nu publicerade studien saknas därför belägg för att graviditet hos kvinnor som haft Hodgkins lymfom ökar risken för att de ska få tillbaka sin cancer.

– Risken för att få ett återfall är som högst under de första två, tre åren efter diagnos. Samtidigt kan behandling av den primära sjukdomen liksom ett eventuellt återfall ge upphov till ett förtidigt klimakterium och i värsta fall infertilitet. Det är många faktorer som en kvinna måste ta i beaktande inför en eventuell graviditet, men denna studie visar att risken för att graviditeten ska leda till återfall inte är något som kvinnan behöver oroa sig för, säger Ingrid Glimelius, cancerläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och som forskare knuten både till institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet och institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Forskningen har finansierats med anslag från Cancerfonden, Karolinska Institutets strategiska forskningsområde inom epidemiologi (SfoEpi), Svenska Läkaresällskapet samt Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Publikation

Pregnancy and the risk of relapse in patients diagnosed with Hodgkin lymphoma
Weibull CE, Eloranta S, Ekström-Smedby K, Björkholm M, Kristinsson SY, Johansson ALV, Dickman P*, Glimelius I*
Journal of Clinical Oncology, online 14 December 2015, doi:10.1200/JCO.2015.63.3446