Publicerad: 2024-02-06 07:59 | Uppdaterad: 2024-02-06 10:03

Inbjudan att ansöka om ställning som studentkår 2025-2027

Karolinska Institutet inbjuder nu intresserade studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår vid Karolinska Institutet för perioden 1 januari 2025 till 31 december 2027.

Karolinska Institutet eftersträvar en studiemiljö där såväl studenter som lärare och ledning tar gemensamt ansvar för ett väl fungerande studentinflytande. Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i högre utbildning. Den viktigaste uppgiften för en studentkår är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen. 

Inför årsskiftet ska rektor fatta beslut om vilka studentsammanslutningar som ska ha ställning som studentkår vid Karolinska Institutet under perioden 1 januari 2025 till 31 december 2027. 

Ansökan

Mer information om hur ansökan ska vara utformad finns i dokumentet nedan. 

Ansökan inklusive bilagor (pdf) ska märkas med dnr 5-6/2024 och skickas till Karolinska Institutet, registrator@ki.se senast den 8 september 2024.

Kontakt

Har ni frågor om inbjudan kontakta Lena Atterwall på Fakultetskansliet och internationella relationer

Profile image

Lena Atterwall

Samordnare