Publicerad: 2014-11-11 09:00 | Uppdaterad: 2014-11-11 09:31

Icke-kodande RNA avslöjar aggressiv cancerform hos barn

Svenska forskare har identifierat en molekyl som tycks spela en avgörande roll i bildandet av aggressiva barncancertumörer. Resultaten, som publiceras i tidskriften Cancer Cell, kan på sikt användas både för att identifiera högriskpatienter och skräddarsy behandlingen för barn med cancerdiagnosen neuroblastom.

Neuroblastom är en mycket allvarlig cancerform som angriper det perifera nervsystemet. Cancerformen drabbar främst små barn och har en hög dödlighet, där de nuvarande behandlingsmetoderna botar mindre än hälften av barnen med den mest aggressiva formen. Behandlingen medför dessutom en stor risk för biverkningar.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Karolinska Institutet och Uppsala universitet har nu gemensamt identifierat en ny biomarkör, kallad NBAT-1, som de menar skulle kunna användas vid både diagnos och behandling av neuroblastom. NBAT-1 är en särskild variant av en lång, icke-kodande RNA-molekyl och finns i cancercellen, där den styr tumörbildning, tillväxt och spridning. Den påverkar också hur cancertumören svarar på behandling.

I studien visar forskarna bland annat hur man genom att analysera förekomsten av NBAT-1-molekylen i ett tumörprov med hög tillförlitlighet kan uttala sig om riskstatusen hos nydiagnostiserade patienter.

Forskningen har finansierats genom anslag från bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden. Ansvarig för forskningen på Karolinska Institutet har varit Per Kogner, professor i pediatrisk onkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Publikation

NBAT-1 is a risk-associated long noncoding RNA regulating cell proliferation and neuronal differentiation to control neuroblastoma progression
Gaurav Kumar Pandey, Sanhita Mitra, Santhilal Subhash, Falk Hertwig, Meena Kanduri, Kankadeb Mishra, Susanne Fransson, Abiarchana Ganeshram, Tanmoy Mondal, Sashidhar Bandaru, Malin Östensson, Levent M. Akyürek, Jonas Abrahamsson, Susan Pfeifer, Erik Larsson, Leming Shi, Zhiyu Peng, Matthias Fischer, Tommy Martinsson, Fredrik Hedborg, Per Kogner, Chandrasekhar Kanduri
Cancer Cell online 10 November 2014, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2014.09.014