Publicerad: 2022-05-16 12:29 | Uppdaterad: 2022-05-19 11:40

Hybrid-konferens: Akademins viktiga roll i att driva hållbar utveckling

Dekorativ bild
Forskare, akademiker och studenter har en viktig roll i att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Foto: Getty Images.

Dagen innan FN:s internationella konferens Stockholm+50 i början av juni, arrangerar KI, tillsammans med Stockholms universitet, KTH och Stockholm Environment Institute, en hybrid-konferens med fokus på hur forskare, akademiker och studenter kan påverka beslutsfattande och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle framåt.

Att fatta beslut som baseras på faktisk kunskap är helt avgörande för samhällsutvecklingen. Men kunskap är en färskvara som kontinuerligt behöver fyllas på. Därför har forskare, akademiker och studenter en viktig roll för beslutsfattandet i vårt samhälle. Just vetenskapens roll står i fokus på konferensen "Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change" den 1 juni.

– Ett bra exempel på hur forskare redan i dag påverkar beslutsfattande på en global nivå är FN:s klimatpanel IPCC som består av tusentals forskare och experter världen över. Klimatpanelen sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar, säger Hanna Karlsson, forskare på institutet för miljömedicin, som är med i organisationskommittén för konferensen.

Samarbete över gränser krävs

Men det räcker inte med kunskap. Kunskapen måste omsättas till lösningar som fungerar i praktiken. Det handlar också om att det måste vara lätt att välja rätt. Allt ansvar kan inte ligga på individen. Därför har akademin ett stort ansvar att utveckla och bidra till lösningar som kan driva förändringen mot hållbar utveckling.

– KI är ju ett hälsouniversitet, men hälsan påverkas av många olika aspekter i samhället. Därför är samarbete över gränserna oerhört viktigt. Vi måste samla många olika discipliner – akademin, industrin, myndigheter och samhället i stort – för att kunna skapa hållbar hälsa. Det handlar inte bara om att minska klimatförändringarna utan också att anpassa oss till dem, säger Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa, som också sitter i organisationskommittén för konferensen.

Hanna Karlsson och Stefan Swartling Peterson
Medarrangörerna Hanna Karlsson och Stefan Swartling Peterson tror på samarbete över gränserna. Foto: Ulf Sirborn.

Hållbar mat och hälsa – en viktig aspekt

Tillsammans med Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet, står KI för en spännande punkt på konferensens agenda: “Sustainable and healthy food”.

– Maten står i dag för en tredjedel av koldioxidutsläppen samtidigt som en tredjedel sedan förstörs på väg från fält till mun – och 50 procent av den svenska befolkningen är dessutom överviktig. Det handlar alltså inte bara om att maten ska vara hållbar, den måste också vara hälsosam. Hälsa och hållbarhet är väldigt nära sammankopplat, och detta vill vi belysa på konferensen, berättar Stefan.

Engagemang för hållbarhetsfrågor på KI

KI har nyligen tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat där ett av de största målen är att kraftigt öka utbildnings- och forskningsinsatserna relaterat till klimatförändringar och hälsa.

– Vår största potential för att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling är helt klart genom att synliggöra och integrera hållbarhetsperspektivet i vår forskning och utbildning, fortsätter Hanna.

För studenter som brinner lite extra för hållbarhetsfrågor, tipsar Hanna om Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) som är KIs största studentkår. Här finns ett speciellt utskott – Students for sustainable development – där studenter kan engagera sig mer i hållbarhetsfrågor.

– Nästa generation kommer helt klart vara drivande i dessa frågor. Vi kommer att avsluta konferensen med sessionen ”Next generation leadership” där unga masterstudenter och doktorander kommer att ge sin syn på hur akademin kan och bör utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Det kommer att bli en väldigt spännande dag, avslutar Stefan.

Delta i konferensen!

Konferensen "Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change" går av stapeln 1 juni på Stockholms universitets och Kungliga Tekniska Högskolans Albano Campus. Konferensen är kostnadsfri, och du .kan delta på plats eller digitalt.

Läs mer och anmäl dig här