Publicerad: 2014-01-30 13:25 | Uppdaterad: 2014-02-05 13:48

Huvudskada ökar risken för självmord

Personer som överlever kraftigt våld mot huvudet löper tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört med normalbefolkningen – ofta i självmord eller nya allvarliga skador. Lindrigare skador som hjärnskakning fördubblar risken att dö för tidigt. Det visar en studie från Karolinska Institutet och universitetet i Oxford som publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Psychiatry.

Forskarna undersökte hjärnskador (förkortat TBI, efter engelskans traumatic brain injury) som uppstått vid kraftigt slag mot huvudet och medfört skallbensfraktur, inre blödningar eller medvetslöshet längre än en timme. Hjärnskakningar är mindre allvarliga och undersöktes därför separat. Studien använde information från svenska medicinska register under 41 år, och följde 218 300 TBI-överlevare, 150 513 syskon till TBI-överlevare och över två miljoner matchade kontrollpersoner i normalbefolkningen utan TBI. Tidig död definierades som att personen avlidit innan 56 års ålder.

Forskarna fann att personer som överlevde minst sex månader efter kraftigt våld mot huvudet hade tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört med kontrollgruppen och 2,6 gånger högre risk än syskon som inte drabbats av TBI. Syskonjämförelsen innebär att hänsyn togs till möjlig samtidig inverkan av genetiska faktorer och uppväxtmiljö. Högst risk för tidig död hade TBI-överlevare med en historia av narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom.

De vanligaste orsakerna till förtidig död hos TBI-överlevare var självmord och nya skador, till exempel vid bilolyckor eller fall. Den exakta mekanismen bakom är oklar men forskarna menar att det kan handla om att överlevarna skadat delar av hjärnan av betydelse för bedömningsförmåga, beslutsfattande och risktagande. Många överlevare fick också en psykiatrisk diagnos efter sin TBI.

– Risken att personer som överlever kraftigt våld mot huvudet senare begår självmord är mer än fördubblad jämfört med deras syskon som inte drabbats av huvudskador. Våra resultat antyder att det kan vara viktigt att vårdpersonal uppmärksammar TBI-drabbades tecken på depression, missbruk eller andra psykiatriska störningar, tillstånd som dessutom är behandlingsbara. Vissa personer med TBI bör troligen behandlas som kroniskt sjuka som vid epilepsi eller diabetes, säger Niklas Långström, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Även vid relativt lindriga hjärnskador, som hjärnskakningar, sågs en ökad risk att dö i förtid. Riskökningen var då fördubblad jämfört med normalbefolkningen, med dödliga skador och självmord som huvudsakliga orsaker. Något som forskarna menar kan vara viktigt i debatten om risker för huvudskador inom många idrotter.

Forskningen har finansierats med anslag från brittiska Wellcome Trust, Kriminalvården och Vetenskapsrådet.

Läs vårt pressmeddelande om studien

Publikation

Suicide, fatal injuries, and other causes of premature mortality in patients with traumatic brain injury: a 41-year Swedish population study.
Fazel S, Wolf A, Pillas D, Lichtenstein P, Långström N
JAMA Psychiatry 2014 Mar;71(3):326-33