Publicerad: 2017-08-07 16:58 | Uppdaterad: 2019-12-02 10:42

Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS

Fetma och nedsatt insulinkänslighet är vanligt vid polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Hormonet adiponektin kan skydda mot dessa förändringar visar ny forskning som bygger på djurstudier och publiceras i tidskriften PNAS.

Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder. Det kännetecknas av höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron och störd ägglossning som kan ge ofrivillig barnlöshet. PCOS ger också ofta problem med övervikt och nedsatt förmåga att tillgodogöra sig effekten av insulin, så kallad insulinresistens. Det leder i sin tur till ökad risk för diabetes typ 2.

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har tidigare visat att kvinnor med PCOS har lägre nivåer av hormonet adiponektin som frisätts från fettväv. Det finns en stark koppling mellan de låga hormonnivåerna, ökat midjeomfång, stora fettceller och insulinresistens hos kvinnorna. Men orsakssambandet mellan de låga adiponektinnivåerna och de metabola förändringarna vid PCOS är inte fastställt.

Genetiskt modifierade honmöss

I den nya studien gick forskarna därför vidare med studier på två typer av genetiskt modifierade honmöss. I den ena gruppen fanns möss med förhöjda adiponektinnivåer och i den andra fanns möss med total avsaknad av adiponektin. Hälften av mössen fick manligt könshormon som man sedan tidigare vet framkallar symtom på PCOS hos vildtypsmöss. Möss med höga nivåer av adiponektin visade sig då vara skyddade mot PCOS-relaterade metabola störningar som insulinresistens och bukfetma. Adiponektin skyddade däremot inte mot ägglossningsstörningar.

– Resultaten visar att adiponektin har en viktig roll för fettvävens funktion och troligtvis även för utvecklingen av fetma och insulinresistens hos kvinnor med PCOS. Ett läkemedel som verkar som adiponektin skulle därför kunna vara en effektiv framtida behandling för de metabola störningar som drabbar kvinnor med PCOS, säger Elisabet Stener-Victorin, universitetslektor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Publikation

Adiponectin protects against development of metabolic disturbances in a PCOS mouse model
Anna Benrick, Belén Chanclón, Petere Micallef, Yanling Wu, Laila Hadi, John M. Shelton, Elisabet Stener-Victorin, Ingrid Wernstedt Asterholm, PNAS online 8 augusti 2017, doi:10.1073/pnas.1708854114