Publicerad: 2019-02-05 11:13 | Uppdaterad: 2023-11-07 11:26

Hopp och studs med Prins Daniel när folkhälsoprofessorn avskedsföreläste

Mai-Lis Hellénius, allmänt känd som livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet, höll den 1 februari 2019 sin avskedsföreläsning i Aula Medica i Solna. Föreläsningen – om hur mat och rörelse kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom – lockade ungefär 700 personer och i publiken fanns bland andra Prins Daniel.

 

– Jag är överväldigad och omtumlad!

Det sa Mai-Lis Hellénius, professor vid institutionen för medicin, Solna, med famnen full av blommor efter sin avskedsföreläsning i Karolinska Institutets Aula Medica.

Föreläsningen hölls med anledning av att Mai-Lis Hellénius går i pension från sin tjänst som professor och överläkare. Den lockade ungefär 700 personer, däribland Hans Kungliga Höghet Prins Daniel.

Cecilia Linde, professor vid institutionen för medicin, Solna, använde ordet megasuccé när hon välkomnade Mai-Lis Hellénius upp på scenen vid föreläsningens början. Cecilia Linde beskrev den livsstilsmottagning som startade på Mai-Lis Hellénius initiativ vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna år 2007.

– Det ledde till avhandlingar och vetenskapliga artiklar, och den evidens som behövdes för att livsstil skulle lyftas upp på dagordningen och komma in i behandlingsriktlinjerna för hjärtsjukdomar, sa Cecilia Linde, som då var chef för hjärtkliniken.

Benböj och dansgympa på programmet

Föreläsningen belyste livsstilens betydelse för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, med fokus på mat och fysisk aktivitet. Den gav exempel från Mai-Lis Hellénius egen forskning på området såväl som internationella utblickar.

– Nu är det dags för en Kiruna! Res er upp.

Som sig bör när talaren vet betydelsen av att inte sitta för länge, avbröt Mai-Lis Hellénius sin föreläsning för både benböj – som kallas ”Kiruna” efter en dam därifrån – och dansgympa.

Mai-Lis Hellénius beskrev också ett projekt som hon var med att starta i Sollentuna i mitten av 1980-talet. Där erbjöds besökare till vårdcentraler gratis hälsokontroll och ett preventionsprogram med individuell livsstilsrådgivning, föreläsningar och gruppverksamhet.

Nu, drygt 20 år senare, har ungefär 5 700 deltagare följts upp och matchats med referenspersoner utanför Sollentuna som jämförelsegrupp.

– De som har deltagit i programmet har lägre risk att drabbas av hjärtinfakt och lägre total dödlighet. Ungefär 175 dödsfall har fördröjts under perioden tack vare det. De resultaten är vi väldigt glada över, sa Mai-Lis Hellénius.

Folkbildare och inspiratör

Hon betonade också vikten av universitetens så kallade tredje uppgift; att dela med sig av sin kunskap. Efter ett omfattande tack lämnade hon scenen med en sammanfattning:

– Ta riskerna med stillasittande på allvar men minns att varenda rörelse räknas. Lita på de vetenskapligt baserade råden om bra mat och annan livsstil, och låt alla få ta del av den här kunskapen.

Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutets rektor, tackade Mai-Lis Hellénius för hennes insatser som forskare, läkare och lärare. Han betonade vikten av att information från forskare är evidensbaserad och framhöll inte minst Mai-Lis Hellénius roll som folkbildare och inspiratör.

– Din kraft, ditt engagemang och ditt kunnande vad gäller att kommunicera med allmänheten är föredömligt. Tack för din insats och din stora betydelse.

Mai-Lis Hellénius fortsätter som affilierad till Karolinska Institutet.