Publicerad: 2019-10-16 11:00 | Uppdaterad: 2019-10-18 13:22

Högre blodtryck hos barn vars mammor använt snus under graviditeten

Snus. Photo: iStock

Barn vars mammor använt snus under graviditeten har högre systoliskt blodtryck vid sex års ålder än barn som inte exponerats för nikotin under fosterlivet. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i Journal of the American Heart Association.

Felicia Nordenstam. Foto: Niclas Grunewald

– Alla typer av tobak och nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten. Nikotin kan enkelt passera genom moderkakan och nå fostret, vilket kan påverka barnets framtida hälsa, säger studiens försteförfattare Felicia Nordenstam, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och barnkardiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kan få klinisk betydelse

Forskarna mätte blodtryck och hjärtfrekvens hos 21 fem- och sexåringar vars mammor använt snus under graviditeten och 19 barn i samma åldrar vars mammor inte använt några tobaksprodukter. De fann att det systoliska blodtrycket hos barn som exponerats för snus var 4,2 mmHg högre än hos oexponerade barn.

– Även om det förhöjda blodtrycket inte är kliniskt signifikant för enskilda barn så kan det få klinisk betydelse i vuxen ålder, särskilt i kombination med andra riskfaktorer för högt blodtryck såsom fetma eller inaktivitet, säger Felicia Nordenstam.

Forskarna fann också att hjärtfrekvensvariabiliteten var högre bland exponerade barn. Hur ökningen av hjärtfrekvensvariabilitet och blodtryck påverkar hjärtkärlhälsan i vuxen ålder återstår att utforska.

Finns många studier om rökning

Tidigare studier av kvinnor som röker under graviditeten har konsekvent påvisat negativa effekter, inklusive ökad risk för låg födelsevikt, för tidig födsel och dödföddhet, samt högre blodtryck hos exponerade barn. Dessa studier har dock inte kunnat skilja på effekten av nikotin och effekten av andra biprodukter från rökning och inte heller kunnat kontrollera för exponering för passiv rökning efter födseln. Den aktuella studien har genom att följa snusexponerade barn kunnat påvisa en korrelation mellan nikotinexponering under fosterlivet och högre blodtryck under uppväxten.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Stiftelsen Samariten, Odd Fellow Orden och Svenska Frimurare Orden.

Publikation

“Blood pressure and heart rate variability in preschool children exposed to smokeless tobacco in fetal life”. Felicia Nordenstam, Mikael Norman och Ronny Wickström. Journal of the American Heart Association, online 16 oktober 2019, doi:10.1161/JAHA.119.012629.

Kommenterande artikel i samma nummer av JAHA: "Maternal Use of Snus in Pregnancy and Early Childhood Blood Pressure: A Warning for e‐Cigarettes?"